Halvard Haukeland Fredriksen

Halvard Haukeland Fredriksen

Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.
Dr.jur. 2009 (Göttingen), Ph.d. 2013 (Bergen).

Halvard Haukeland Fredriksens forskningsområder er EU- og EØS-rett.

Halvard Haukeland Fredriksen er født i 1977. Han ble cand.jur. i 2003 etter å ha studert ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø. Deretter tok han tysk magistergrad i rettsvitenskap ved Georg-August-universitetet i Göttingen i 2005 og disputerte ved samme universitet i 2009 med en doktoravhandling om sivilprosessuelle sider ved foreleggelsesordningene for EFTA-domstolen og EU-domstolen. I 2013 forsvarte han sin norske doktoravhandling Offentligrettslig erstatningsansvar ved brudd på EØS-avtalen ved Universitetet i Bergen. Fra 2014 har han vært professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Fra 2021 er Fredriksen er ansvarlig redaktør for tidsskriftet Lov og Rett. Han var medlem av Klagenemda for offentlige anskaffelser og Konkurranseklagenemda fra 2015 til 2020 og leder av lovutvalget om EØS-rettens betydning for norsk trygdelovgivning fra 2020 til 2021.

Bøker av Halvard Haukeland Fredriksen

Eriksen, Christoffer Conrad og Halvard Haukeland Fredriksen, Norges europeiske forvaltningsrett. EØS-avtalens krav til norske forvaltningsorganers organisering og saksbehandling, Universitetsforlaget 2019.

Arnesen, Finn (red.), Halvard Haukeland Fredriksen (red.), Hans Petter Graver (red.), Ola Mestad (red.), Christoph Vedder (red.), Agreement on the European Economic Area. A Commentary, Universitetsforlaget 2018.

Fredriksen, Halvard Haukeland og Gjermund Mathisen, EØS-rett, 3. utgave, Fagbokforlaget 2018.

Fredriksen, Halvard Haukeland, Offentligrettslig erstatningsansvar ved brudd på EØS-avtalen, Fagbokforlaget 2013.

Lipp, Volker (red.) og Halvard H. Fredriksen (red.), Reforms of Civil Procedure in Germany and Norway, Mohr Siebeck 2011.

Les mer

Hillion, Christophe og Halvard Haukeland Fredriksen, «The ‘special relationship’ between the EU and the EEA EFTA States and the free movement of persons in an extended area of freedom, security and justice - Case C-897/19 PPU, Ruska Federacija v. I.N., judgment of the CJEU (Grand Chamber) of 2 April 2020» i Common market law review 2021.

Fredriksen, Halvard Haukeland og Stian Øby Johansen, «The EEA Agreement as a Jack-in-the-box in the Relationship Between the CJEU and the European Court of Human Rights?» i European Papers (EP) s. 707–743, 2020.

Fredriksen, Halvard Haukeland, «Høyesteretts dom i Fosen-Linjen: Stor ståhei om staus quo?», Tidsskrift for Rettsvitenskap 306–336, 2020.

Fredriksen, Halvard Haukeland og Magne Strandberg, «Årsaksspørsmål ved krav om erstatning for tapt fortjeneste i anskaffelsessaker», Tidsskrift for Rettsvitenskap s. 141–205, 2018.

Fagbøker

Artikler