Oppsigelse ved mangelfull arbeidsytelse eller illojalitet

Oppsigelse ved mangelfull arbeidsytelse eller illojalitet

Styringsretten, bevisinnhenting, råd, maler og sjekklister En praktisk håndbok

En ansatt kan bli sagt opp ved mangelfull arbeidsytelse eller illojalitet. Hva gjelder for disse tilfellene, og hvordan skal arbeidsgiver håndtere dem? Disse spørsmålene er bokens utgangspunkt.

  • Når kan en ansatt sies opp på grunn av mangelfull arbeidsytelse eller illojalitet?

  • Hvordan skal manglene eller illojaliteten dokumenteres, og hva slags saksbehandling må til?

  • Hvor ligger fallgruvene i disse sakene?

Disse spørsmålene, og flere, besvares på bakgrunn av en omfattende rettspraksis, som er gjengitt bak i boken med kommentarer. Basert på materialet er det også utarbeidet praktiske råd for ethvert trinn av sakene. Boken er den første av sitt slag og er en praktisk håndbok for arbeidsgivere og organisasjoner.