Nicolay Skarning

Nicolay Skarning

Partner i Kvale Advokatfirma.
Postgraduate Diploma of EU law 2005.

Skarning er spesialist innen arbeidsrett og er leder av arbeidslivsavdelingen i Kvale Advokatfirma. Han har kompetanse innen konkurranserett, EU- og EØS-rett, menneskerettigheter og personvern, og har bred prosedyreerfaring fra de alminnelige domstolene og fra Arbeidsretten.

Han tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1990. Før dette studerte han amerikansk kontraktsrett ved University of North Dakota i USA og EF-rett og fransk rett ved Université d’Aix-Marseille III. I 1991 begynte han som førstekonsulent i Juridisk seksjon i Forsvarsdepartementet, og fra 1993 til 1994 hadde han stilling som rådgiver i Utenriksdepartementets rettsavdeling. Han ble i 1993 cand.mag. i statsvitenskap og kriminologi ved Universitetet i Oslo. I 1994 reiste Skarning til Brussel, som trainee i Europakommisjonen. Han arbeidet som advokatfullmektig i Norges Eksportråds EU-avdeling fra 1994 til 1995, og var deretter dommerfullmektig i Larvik og Oslo tingrett. På samme tid ledet han Dommerfullmektiggruppen i Norges Juristforbund.

I 1998 tilbrakte han en periode som trainee i advokatfirmaet Brodies i Edinburgh, før han ble advokat i arbeidsrettavdelingen i NHO året etter. Skarning fikk møterett for Høyesterett i 2004. Hos den britiske arbeidsgiverforeningen CBI hadde Skarning et midlertidig arbeidsopphold i 2005. Samme år oppnådde han Postgraduate Diploma of EU law ved King’s College i London. I 2006 ble han partner i advokatfirmaet Bull & Co og ledet arbeidsrettsavdelingen der. Skarning har siden 2010 vært advokat og partner i Kvale Advokatfirma, hvor han bistår norske og internasjonale selskaper og foreninger. Han har vært styremedlem i Britisk-Norsk handelskammer og er norsk representant for Employment Law Alliance – en verdensomspennende organisasjon for arbeids- og immigrasjonsadvokater. Han har også vært medlem av den offentlige Bedriftsdemokratinemnda, som avgjør saker om ansattes representasjon i bedriftsstyrer.

I 2015 tok Skarning voldgiftsdommerutdannelse ved Den danske advokatforening og International Court of Arbitration i Paris, og han var dommer i voldgiftsbehandlingen i en tvist i travsportmiljøet i Trøndelag om salget av Leangen travbane. Han har også vært voldgiftsdommer i sak om politiets arbeidstid.

I Arbeidsretten har han prosedert flere saker om tariffavtaler, og han prosederte i 2016 for Høyesterett i plenum i den havnearbeiderkonflikten i Norges historie som har vart lengst. Skarnings klient fikk flertallets medhold i at boikott for å fremtvinge inngåelse av en tariffavtale ville være i strid med retten til fri etablering etter EØS-avtalen. Skarning fikk prisen «Årets advokatprestasjon 2017» fra Finansavisen for saken.

Skarning er en mye benyttet foredragsholder, og han har skrevet en rekke bøker om arbeidsrett, blant annet arbeidstidsregler, midlertidige ansettelser, sykefravær og nedbemanning.

Bøker av Nicolay Skarning

Kilder

Fagbøker

Artikler