Straffe­saker i utlandet

Straffe­saker i utlandet

Bistand og samarbeid

Boken er rettet mot alle som kommer i befatning med straffesaker i utlandet, som advokater, politi, øvrige myndigheter og pårørende.

Stadig flere norske borgere reiser utenlands, både på ferie og i arbeid. Det fører også til at flere blir involvert i straffesaker i utlandet, enten som offer eller som mistenkt. Media har jevnlig oppslag om slike situasjoner. «Straffesaker i utlandet - bistand og samarbeid» tar for seg spørsmålene om hvilken hjelp man kan få fra norske myndigheter, og hvilke begrensninger som gjelder.

Boken tar opp følgende emner:

 • Statsborgerskapets betydning
 • Rettigheter ved pågripelse og fengsling
 • Konsulær beskyttelse
 • Mulighetene for straffesak i Norge
 • Forberedelse og gjennomføring av straffesak i utlandet
 • Forsvarer, bistandsadvokat og voldsoffererstatning
 • Internasjonalt politisamarbeid
 • Rettsanmodninger og statlig samarbeid
 • Utlevering og arrestordre
 • Soningsoverføring
 • Bøter ilagt i utlandet