Juss for vektere

Juss for vektere

2. utgave

Les boken
lockedCreated with Sketch.
Logg inn for å få tilgang til ditt innhold.

Juss for vektere er en lærebok for vekterutdanningen. Boka dekker de rettslige temaene i Politidirektoratets nye opplæringsprogram for vektere, med hovedvekt på emner knyttet til den praktiske utøvelsen av vekteryrket.

Bokas første utgave var den første samlede fremstillingen av temaet i Norge. Den avklarte enkelte tidligere uavklarte problemstillinger innen vekterjuss, som spørsmål om vekteres myndighet i det offentlige rom og vekteres adgang til å bortvise og fjerne personer fra offentlig sted, til å gripe inn overfor mindreårige og til å bruke håndjern.

Siden forrige utgave kom i 2013, har den nye straffeloven fra 2005 trådt i kraft. Denne andre utgaven er derfor oppdatert med ny straffelov og endringer i annen lovgivning.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2017
 • ISBN:
  9788215029658
 • Sider:
  240
 • Utgave:
  2. utgave