Øyvind Dybvik Øyen

Øyvind Dybvik Øyen

Seniorrådgiver i Utlendingsnemnda.
Cand.jur. 1999.

Øyen har jobbet med asyl- og flyktningrett siden 1999.

Han ble cand.jur. ved ved Universitetet i Bergen i 1999. Etter utdannelse har han har vært ansatt i Justisdepartementets utlendingsavdeling og hos FNs Høykommissær for flyktninger i Libanon. Som seniorrådgiver arbeider han med asyl- og flyktningrettslige spørsmål generelt. Øyen er også veileder og sensor ved UiO (det juridiske fakultet), og har tidligere holdt forelesninger i asylrett.

Øyen er redaktør for Lærebok i utlendingsrett, 2.utgave (2018). Boken er skrevet av en gruppe forfattere fra forskningsmiljøet i utlendingsrett, frivillige organisasjoner og ulike forvaltingsorgan. I boken behandler Øyen blant annet reglene om rett til flyktningstatus og asyl i Norge, internasjonal beskyttelse og retten til opphold på humanitært grunnlag. Øyen er også medforfatter av Utlendingsloven. Kommentarutgave (2010), der Vigdis Vevstad er redaktør.

Bøker av Øyvind Dybvik Øyen

Fagbøker