Anine Kierulf

Anine Kierulf

Førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, spesialrådgiver Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Ph.d. 2014

Ytringsfrihet står sentralt i Anine Kierulfs mangfoldige karriere, hvor hun hittil har fungert som rådgiver for Europarådet, dommer og advokat.

Anine Kierulf er født i 1974 i Oslo og er cand. jur. fra Det juridiske fakultet (2001), Universitetet i Oslo og LL.M. fra Northwestern University (2001). Hun startet sin karriere som rådgiver for Europarådet i ytringsfrihetsspørsmål (2001-2005). I perioden 2001-2010 jobbet Kierulf også som advokat i advokatfirmaet Schjødt. Videre fungerte hun en periode som dommerfullmektig i Ringerike tingrett (2004-2006).

Fra 2009-2014 var Kierulf forsker ved Universitetet i Oslo, og i 2014 disputerte hun for sin Ph.D. i rettsvitenskap om domstolenes prøvingsrett. Denne er publisert som «Judicial Review in Norway - A Bicentennial Debate» (Cambridge University Press 2018).

I 2017-2020 var hun fagdirektør i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). I 2020 tiltrådte Kierulf som førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, med fagansvar for statsforfatningsrett. Hun er også spesialrådgiver i NIM. Kierulf er spesielt opptatt av ytringsfrihet og fagformidling. Hennes ønske og mål er at juss skal være tilgjengelig for folk flest. I 2013 ble hun i avisen Natt & Dag kåret til «Årets stemme» for å være «en forbilledlig formidler av jus i den offentlige debatten, og fordi hun protesterer mot en innadvendt og berøringsvegrende kultur i akademia». I 2015 fikk Kierulf Norges forskningsråds formidlingspris «for å være en viktig og troverdig stemme i offentligheten i spørsmål som angår menneskerettigheter og ytringsfrihet», og Akademikerprisen for «forskning og engasjement for ytringsfrihet og menneskerettigheter.»

Videre bidrar Kierulf også til at juss er tilgjengelig for folk flest som programleder i podkasten «Takk og lov», som er et samarbeid mellom Universitetsforlaget og Juristenes Utdanningssenter (JUS).

Kierulf har bred styreerfaring. Hun har vært styremedlem i Pax forlag, Kreftforeningen, Dagsavisen og Morgenbladet, og er styremedlem i Fritt Ord, medlem av Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur og sitter i rådet for Den Norske Turistforeningen (DNT) Oslo og Omegn.

Det er ikke bare den offentlige debatten Kierulf engasjerer seg i og for. Engasjementet tar hun også med seg ut i naturen, der fjellet og jakten står i hovedfokus. Frie ytringsrom og fri luft – det gjør Kierulf glad.

Bøker av Anine Kierulf

Kierulf, Anine, Rett frem, Fagbokforlaget 2020.

Kierulf, Anine, Judicial Review in Norway – A Bicentennial Debate (Paperback), Cambridge University Press 2019.

Kierulf, Anine, Judicial Review in Norway – A Bicentennial Debate (Hardback), Cambridge University Press 2018.

Kierulf, Anine, Etterord til George Orwell 1984, Gyldendal 2016.

Kierulf, Anine, «Den europeiske menneskerettsdomstols legitimitet», Rettsavklaring og rettsutvikling, festskrift til Tore Schei, Universitetsforlaget 2016.

Kierulf, Anine; Slagstad Rune, «Høyesteretts dommere», Lov Sannhet Rett – Høyesterett 200 år, Universitetsforlaget 2015.

Kierulf, Anine, «Innenfra og utenfra», i Tolkingar av Grunnlova, Holmøyvik (red.), Pax Forlag 2013.

Kierulf, Anine; Rønning Helge: Freedom of Speech Abridged? Nordicom 2009.

Kierulf, Anine; Schiøtz Cato, Høyesterett og Knut Hamsun, Gyldendal 2004.

Fagbøker

Artikler