Arve Martin Bjørnvik

Arve Martin Bjørnvik

Partner i Advokatfirmaet Haavind.
Cand.jur. 1999.

I Haavind jobber Bjørnvik innenfor prosedyre, kontrakts- og entrepriserett.

Bjørnvik ble cand.jur. i 1999 ved Universitetet i Tromsø. Like etter siste eksamen fikk han jobb i Advokatfirmaet BA-HR, hvor han var i fire år (1999–2003), etterfulgt av et år i Advokatfirmaet Wiersholm. I 2004 begynte han å arbeide som advokat hos Regjeringsadvokaten. I 2005 til 2006 hadde Bjørnvik permisjon fra Regjeringsadvokaten for å være konstituert lagdommer i Eidsivating lagmannsrett. Bjørnvik var tilbake hos Regjeringsadvokaten sommeren 2006 og jobbet som advokat der frem til sommeren 2009. Han fikk møterett for Høyesterett i 2008.

I 2009 ble Bjørnvik Norges nest yngste sorenskriver da han takket ja til å bli sorenskriver i Alstahaug. Bjørnvik sluttet som sorenskriver i juli 2010 og gikk da inn som partner i advokatfirmaet Haavind. Bjørnvik er mye brukt som voldgiftsdommer, og han har skrevet en rekke juridiske artikler i Lov og Rett, Tidsskrift for Rettsvitenskap og Jussens Venner.

Sammen med Henning Nordtvedt, Dag Arne Ruud, Olav Bergsaker og Johnny Johansen er Bjørnvik medforfatter til NS 8407. Kommentarutgave som kom ut i 2013.

Bøker av Arve Martin Bjørnvik

Kilder

Fagbøker

Artikler