Bjørn Løtveit

Bjørn Løtveit

Førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø
Master i rettsvitenskap 2014

Bjørn Løtveit er førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø.

Bjørn Løtveit er født i 1988 og fullførte mastergraden i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø i 2014. Han var advokatfullmektig i advokatfirmaet Selmer fra 2014 til 2015 før han vendte nordover igjen til Norges arktiske universitet, UiT. Her var han stipendiat fra 2015 til han forsvarte doktorgraden i rettsvitenskap i 2019. Deretter ble han ansatt som universitetslektor og har siden 2020 hatt stillingen som førsteamanuensis ved UiT. Løtveit er faglig ansvarlig for tredje avdeling på studiet i rettsvitenskap og underviser i fagene obligasjonsrett, panterett, konkurs og rettskildelære. Han er også sensor ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Innlandet.

Som jurist engasjerer Løtveit seg særlig for tingsrett og panterett. Inspirasjonen til å begynne å studere juss kom imidlertid fra annet hold – fra TV-serien Ally McBeal. Før han ble jurist, tok Løtveit fagbrev som mediegrafiker. Han er selv opphavsmann til omslagsillustrasjonen på Pantsettelse av immaterialrettigheter, som er basert hans doktoravhandling.

Bibliografi

Løtveit, Bjørn, Pantsettelse av immaterialrettigheter, Universitetsforlaget 2021.

Utvalgte publikasjoner

Løtveit, Bjørn. I hvilken grad bør domstolene og rettsvitenskapen utvikle ulovfestede regler på formue- og immaterialrettens område? Jussens venner 2020.

Løtveit, Bjørn. Vilkårene for opplåning av pant. Lov og Rett 2018.

Fagbøker

Artikler