Håkon Austdal

Håkon Austdal

Senioradvokat i Advokatfirmaet Haavind AS.
Master i rettsvitenskap 2011.

Håkon Austdal fullførte i 2003 en bachelorgrad i farmasi og jobbet deretter i diverse apotek. I 2005 fikk han jobb som førstekonsulent i Statens legemiddelverk, hvor han arbeidet med søknader om markedsføringstillatelse for legemidler. Denne jobben inspirerte Austdal til å starte på jussen i 2007.

Etter fullført mastergrad i rettsvitenskap ble Austdal ansatt som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Grette i 2012. I 2015 startet han som fullmektig i Advokatfirmaet Haavind, hvor han i dag arbeider som senioradvokat. Han arbeider primært med immaterialrett, herunder patenttvister, samt regulatoriske problemstillinger innenfor legemiddel- og næringsmiddelsektoren. I løpet av karrieren har han bistått i flere større immaterialrettstvister, herunder flere patentsaker som gjelder legemidler.

Austdal har i flere år ytt bistand innenfor immaterialretten og kommersielle kontrakter og drevet med rådgivning om regulatoriske rettsforhold. Han bistår særlig legemiddelselskaper og øvrige aktører i legemiddelforsyningskjeden, helseindustrivirksomheter og helseforetak, virksomheter innenfor akvakulturnæringen og næringsmiddelbedrifter. De siste årene har Austdal mottatt anerkjennelse som «Rising Star» i de internasjonale advokatkåringene Legal 500 og IP STARS.

Bøker av Håkon Austdal

Austdal, Håkon, Apotekloven. Lovkommentar, Universitetsforlaget 2021.

Fagbøker