Jørgen Skorstad

Jørgen Skorstad

Avdelingsdirektør i Datatilsynet.

Cand.jur. 2003.

Skorstad har arbeidet med personvern siden 2005.

Skorstad ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 2003. Han har også studert fransk og litteratur (UiO) og juss ved Université Paul Cézanne i Frankrike. Skorstad ble ansatt Datatilsynet i 2005, og fra 2016 er han avdelingsdirektør samme sted. Skorstad har det overordnede ansvaret for Datatilsynets juridiske praksis og det internasjonale arbeidet i tilsynet. Han er fast deltaker i Artikkel 29-arbeidsgruppen, EUs uavhengige rådgivende organ i personvernspørsmål.

Sammen med Åste Marie Bergseng Skullerud, Marius Pellerud og Cecilie Rønnevik er Skorstad medforfatter av Personvernforordningen (GDPR). Kommentarutgave (2018) og Personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR). Kommentarutgave (2019).

Bøker av Jørgen Skorstad

Fagbøker