Johan Kr. Øydegard

Johan Kr. Øydegard

Tingrettsdommer ved Ringerike tingrett.
Cand.jur. 1988.

Øydegard ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1988. Han har tidligere vært dommer i Arbeidsretten, statsadvokat ved Riksadvokatembetet, advokat i advokatfirmaet Wiersholm og i NHO. Øydegard har blant annet tjenestegjort som sekretariatsleder i Straffelovkommisjonen, som dommerfullmektig og som rådgiver hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen).

I 2009 ble Øydegard utnevnt i statsråd til tingrettsdommer ved Ringerike tingrett. Øydegard er også medlem i Tariffnemnda og i Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Han har forelest og skrevet artikler om arbeidsrettslige emner og har bred praksis fra arbeid på dette fagområdet. Øydegard er medforfatter til bøkene Kollektiv arbeidsrett (2004) og Omstilling og nedbemanning (2. utgave, 2011).

Bøker av Johan Kr. Øydegard

  • Fougner, Jan mfl., Omstilling og nedbemanning, 2. utg. Universitetsforlaget 2011.
  • Fougner, Jan (red.) mfl., Kollektiv arbeidsrett, Universitetsforlaget 2004.

Fagbøker