Knut Kaasen

Knut Kaasen

Professor ved Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo.
Dr. juris 1984.

Kaasens primære forsknings- og undervisningsområde er petroleumsretten og kontraktsretten, med fokus på tilvirkningskontrakter. Han fascineres av den nære forbindelsen mellom teori og praksis som dette området har.

I studietiden skrev Kaasen en avhandling om samarbeidet mellom rettighetshaverne etter en utvinningstillatelse i petroleumsvirksomheten. Han ble cand.jur. i 1977 ved Universitetet i Oslo. Etter embetseksamen deltok han i oppbyggingen av petroleumsrett som fag ved Nordisk institutt for sjørett, før han ble dommerfullmektig i Nedenes, Arendal (1979–1981). Så vendte han tilbake til Instituttet ved Universitetet i Oslo, som amanuensis (1981–1984).

Han ble dr. juris i 1984 på en avhandling om sikkerhetsreguleringen i petroleumsvirksomheten. Samme året rettet Kaasen blikket mot industrien i ny jobb som advokat hos Norsk Hydro. I 1989 kom tilbudet om et professorat ved Nordisk Institutt for Sjørett (UiO) og førte ham tilbake til akademia. Han fikk også ansvaret som leder av Avdeling for petroleumsrett (1989–2000). I denne perioden var han også gjesteforsker ved University of Washington (1991–1992). Senere fulgte nye oppgaver som prodekanus (1995–1997) og dekanus (2001–2003). I perioden 2009–2015 var Kaasen igjen leder for Avdeling for petroleumsrett ved Universitetet i Oslo.

I tillegg til petroleumsretten og kontraktsretten har Kaasen også i en årrekke undervist i dynamisk tingsrett, som han synes gir morsomme pedagogiske utfordringer. Han har bidratt til utviklingen av de standardiserte petroleumskontraktene fra 1984, fra 1990 som oppmann i forhandlingene mellom oljeselskapene og leverandørindustrien. Han ledet komiteen i Standard Norge som utarbeidet totalentreprisestandarden NS 8407. I fire perioder fra 2005 til 2017 var Kaasen konstituert høyesterettsdommer. Han har også praksis som voldgiftsdommer og megler i kommersielle tvister, nasjonalt og internasjonalt.

Han er styremedlem i Oslo Handelskammers Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning. Kaasen er tidligere styreleder i Stiftelsen Lovdata (1989–2015), og har siden hans egne barn var små ledet Rådet for Universitetets Barnehage. I fritiden liker han grovsnekring og videoredigering, når han ikke reiser med Hurtigruten.

Kaasen var en av hovedredaktørene for Karnov/Norsk lovkommentar (1992–2010) og hans forfatterskap inkluderer bøker, bokkapitler og artikler.

Bøker av Knut Kaasen

Les mer her

  • Kaasen, Knut, «Formalisme i komplekse tilvirkningskontrakter», Tidsskrift for forretningsjus, 2009 s. 47–69.
  • Kaasen, Knut «Safety Regulation on the Norwegian Continental Shelf» i Risk Governance and Offshore Oil and Gas Operations Preben Hempel Lindøe, Michael Baram og Ortwin Renn (red.), Cambridge University Press, 2014 s. 103–131.
  • Kaasen, Knut, «Prosjektintegrert megling: et godt løsningsmiddel?» i På rett grunn. Festskrift til Norsk Forening for Bygge- og entrepriserett, Jan Einar Barbo og Lasse Simonsen (red.), Gyldendal Akademisk 2010 s. 286–303.
  • Kaasen, Knut, «Samarbeid i olje - en spesiell selskapsrett» i Selskap, kontrakt, konkurs og rettskilder. Festskrift til Mads Henry Andenæs 70 år, Gudmund Knudsen, Kristin Normann og Geir Woxholt, Gyldendal Akademisk 2010 s. 152–170.

Fagbøker

Artikler