Kristin G. Furuholmen

Kristin G. Furuholmen

Sjefspsykolog i Barne- og familieetaten, Oslo kommune

Kristin G. Furuholmen har i mange år jobbet med utredning av og hjelp til sårbare og risikoutsatte sped- og småbarn.

Kristin G. Furuholmen er født i 1957. Hun er psykologspesialist med fordypning i barne og ungdomspsykologi. Kristin har jobbet som psykolog i Oslo kommune siden 2002. Fra 2004 til 2017 jobbet hun som psykolog og etter hvert spesialist ved Aline poliklinikk, en spesialisert enhet for utredning og behandling av sped- og småbarn og deres foresatte. De neste to årene var hun fagleder for psykologene ved Aline og Frydenbergtjenestene i Oslo kommune og i 2020 ble hun sjefspsykolog for akuttarbeidet i Barne- og familieetaten i Oslo.

Gjennom hele karrieren har Furuholmen hatt særlig interesse for de små barnas omsorgssituasjon. Hun har særlig kompetanse på effekter av medikamenter, rus- og alkoholeksponering i fosterlivet, samt omsorgssvikt og vold mot barn og i familier, samt tilknytning, samspill og utviklingstraumer. Hun har holdt en lang rekke kurs om psykologiske temaer og metoder for omsorgspersoner, psykologer og andre fagfolk.

Sammen med psykologspesialist Mette S. Sjøvold fikk hun Universitetsforlagets faglitterære pris for beste bokmanusforslag 2012. I begrunnelsen ble særlig forfatternes språk og kommunikasjonskraft fremhevet.

Bøker av Kristin G. Furuholmen

Sjøvold, Mette Sund og Kristin G. Furuholmen, De minste barnas stemme. Sped- og småbarn utsatt for vold og omsorgssvikt, 2. utgave, Universitetsforlaget 2020.

Fagbøker