Merete Bårdsen

Merete Bårdsen

Partner i Wahl-Larsen Advokatfirma.
Cand.jur. 1986.

Bårdsen arbeider innenfor arbeidsretten.

Bårdsen ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1986. Etter studiet jobbet hun som saksbehandler i Nærings- og handelsdepartementet. To år senere (1989) tok hun Master of Legal Institutions ved University of Wisconsin. Tilbake i Norge ble hun advokatfullmektig i Gram, Hambro & Garman fra 1989 til 1993. I 1993 ble hun dommerfullmektig ved Asker og Bærum tingrett, hvor hun var frem til 1995. Siden fulgte fem år som advokat ved arbeidsrettsavdelingen i NHO. Bårdsen var arbeidsråd ved Norges delegasjon til EU i Brussel fra 2000 til 2003, etterfulgt av et år som advokat i Wiersholm.

Fra 2004 har Bårdsen vært partner i Wahl-Larsen Advokatfirma. Her jobber hun hovedsakelig med arbeidsrett. Hennes praksis dekker alle sider av individuell og kollektiv arbeidsrett, også pensjon. Hun har opparbeidet seg betydelig erfaring i å forhandle og løse tvister i arbeidslivet, både for de alminnelige domstolene, den sentrale arbeidsretten, EFTA-domstolen og de særskilte tvisteløsningsorganene.

Bårdsen har engasjert seg i ulike verv. I dag er hun styreleder i Waages stiftelse. Hun har tidligere vært styremedlem i AFP-ordningen til LO/NHO (1997–2000) og medlem av Ankenemda for sykepenger i arbeidsgiverperioden (1998–2000).

Bøker av Merete Bårdsen

Les mer her

Fagbøker

Artikler