Mette Sund Sjøvold

Mette Sund Sjøvold

Psykologspesialist ved Alternativ til Vold
Cand.psychol. 1985

Sjøvold har som psykolog jobbet mye med barn og familier, der mye av fokuset har vært på hvordan barn kan få god utvikling og helse.

Mette Sund Sjøvold ble cand.psychol. ved Universitetet i Oslo i 1985. Hun har i ettertid tatt flere etterutdanninger. Blant annet ble hun i 1990 ferdig med en treårig videreutdanning i klinisk barne- og ungdomspsykologi ved Institutt for aktiv psykoterapi (IAP), i 2004 fullførte hun utdanningsprogrammet i barnefaglig sakkyndighetsarbeid, og i 2012 gjennomførte hun opplæring i Newborn Behavioural Observations system (NBO). I 2015 ble Sjøvold spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, og samme år deltok hun i et kompetanseutviklingsprogram for ansatte i barnevernet om traumesensitivt barnevern ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. I 2018 tok Sjøvold en utdanning i Child-Parent Psychotherapy.

Sjøvold har som psykolog jobbet mye med barn og familier, og i 19 år jobbet hun med sped- og småbarn utsatt for omsorgssvikt og vold. Fra 2017 har Sjøvold jobbet som psykologspesialist ved Alternativ til vold, hvor hun jobber med voksne som utøver vold i familien, samt deres partnere og barn.

Sjøvold er spesielt interessert i, og har undervist om, de minste barna og hva som skal til for å få god utvikling og helse, inkludert hva som utgjør risiko og beskyttelse, utviklingstraumer, tilknytning og samspill. Hun er også opptatt av betydningen av grundige utredninger og vurderinger i barnevernssaker, slik at det kan gjøres så riktige og velbegrunnete avgjørelser som mulig i rettsapparatet.

Sjøvold er medforfatter av boken De minste barnas stemme. Utredning og tiltak for risikoutsatte sped- og småbarn.

Bøker av Mette Sund Sjøvold

Sjøvold, Mette Sund og Kristin G. Furuholmen, De minste barnas stemme. Utredning og tiltak for risikoutsatte sped- og småbarn, 2. utgave, Universitetsforlaget 2020.

Fagbøker