Ola Ø. Nisja

Ola Ø. Nisja

Partner i Wikborg Rein Advokatfirma.
Cand.jur. 2003.

Nisja er tilknyttet Wikborg Reins fagområde for kontraktsrett og entreprise. Han jobber både med privat og offentlig virksomhet.

I 2003 jobbet Nisja som vitenskapelig assistent og undervisningsassistent ved Nordisk institutt for sjørett ved Universitetet i Oslo. Fra samme år har han en Master of Commercial and Corporate Law fra King’s College i London og cand.jur. ved Universitetet i Oslo. Nisja begynte i Wikborg Rein som advokatfullmektig i 2004 og ble etter hvert fast advokat. Samtidig arbeidet han som universitetslektor på timebasis ved Universitetet i Oslo, hvor han fortsatt underviser i kontraktsrett og sivilprosess. I 2005 var Nisja også Visiting Scholar ved Harvard Law School. Fra 2008 arbeidet Nisja som advokat hos Regjeringsadvokaten før han kom tilbake til Wikborg Rein som partner i 2012. I 2011 fikk Nisja møterett for Høyesterett. Dette året var han også gjesteforsker ved Columbia Law School i New York.

Nisja er styremedlem i Oslo Handelskammers institutt for voldgift og alternativ tvisteløsning (OCC). Nisja er også medlem i Advokatforeningens meklingsutvalg og Advokatforeningens lovutvalg for sivilprosess og voldgift.

Bøker av Ola Ø. Nisja

Fagbøker

Artikler