Ole Kristian Aabø-Evensen

Ole Kristian Aabø-Evensen

Senior Partner i Aabø-Evensen & Co Advokatfirma.
Cand.jur. 1988.

Aabø-Evensen har arbeidet med fusjoner og oppkjøp av selskaper (M&A) i over 20 år. Han er blant Norges ledende eksperter på området fusjoner og oppkjøp.

Han ble cand.jur. i 1988. Etter embetseksamen praktiserte han i advokatfirmaet de Besche & co. Han har også vært trainee i Sinclair Roche & Temperley og ved Essex Court Chambers, begge i London. Fra 1995 til 2002 var Aabø-Evensen partner og leder for forretningsjuridisk rådgivning og M&A i det internasjonale rådgivningsfirmaet KPMG. I 2002 etablerte han Aabø-Evensen & Co Advokatfirma, et nisjeadvokatfirma som spesialiserer seg innenfor transaksjonsjuridisk rådgivning. Aabø-Evensen var advokat i Amelia Riis-saken, der han i 2001 fikk medhold i søksmålet som Amelia Riis anla mot den norske staten ved Justisdepartementet i 1978.

Aabø-Evensen er forfatter av Om oppkjøp av selskaper og virksomhet (2011). Boken gjør rede for selskapsrettslige, skatterettslige, kontraktsrettslige og børs- og verdipapirrettslige spørsmål som kan oppstå i forbindelse med slike transaksjoner. I forordet minner Aabø-Evensen også om at for mye grådighet både fra kjøpers og selgers side kan lede til at oppkjøpet bryter sammen.

Bøker av Ole K. Aabø-Evensen

Kilder

Fagbøker