Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Lov og Rett | Tidsskrifter
 • 2021

  • Utgave 1

   • Leder

    lockedOpplyste samtaler om lov og rett

    s. 3 - 4Lesetid ca. 4 minutter
   • Leder

    lockedBankID-svindel og økonomiske justismord

    s. 5 - 6Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedBør ugyldige tillatelser anses som nulliteter fram til de omgjøres?

    av
    • Gustav Haver
    s. 7 - 23Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedPrinsipp for vurdering av samtykkekompetanse

    av
    • Bjørn Henning Østenstad
    s. 24 - 42Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedRettsstatens betydning

    av
    • Ingvald Falch
    s. 43 - 57Lesetid ca. 22 minutter
   • Debatt

    lockedCondictio indebiti – en kommentar til Oskar Otterstrøm

    av
    • Thomas Rønning
    s. 58 - 69Lesetid ca. 15 minutter
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962