Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Lov og Rett | Tidsskrifter
 • 2022

  • Utgave 5

   • Leder

    lockedUklar avklaring om løsøreerververs kreditorvern

    avs. 276 - 278Lesetid ca. 3 minutter
   • Leder

    lockedCondictio indebiti – en gammel kjenning i nye klær?

    av
    • Oskar Otterstrøm
    s. 279 - 280Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedFosen-dommen: prosessuelle og forvaltningsrettslige sider

    avs. 281 - 300Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedI hvilken utstrekning kan velferdstjenester unntas fra anskaffelsesregelverket?

    av
    • Miriam Skag
    s. 301 - 318Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedEiendomsmeglers plikt og rett til å varsle barnevernet

    av
    • Paul Henning Fjeldheim
    s. 319 - 329Lesetid ca. 12 minutter
   • lockedEksportkontroll og kunnskapssektoren – to konstitusjonelle spørsmål

    av
    • Knut Einar Skodvin
    s. 330 - 337Lesetid ca. 10 minutter
  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962