Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Lov og Rett | Tidsskrifter
 • 2021

  • Utgave 7

   • Leder

    lockedStyrket dommerdialog også om EMK

    avs. 389 - 390Lesetid ca. 4 minutter
   • Leder

    lockedEMDs avgjørelse i Holship – kampen om det rettslige hegemoniet i Europa

    av
    • Tarjei Bekkedal
    s. 391 - 392Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedSikkerhetsklarering og rettssikkerhet

    avs. 393 - 412Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedJournalisters rett til å bruke bilder og videoer hentet fra internett

    av
    • Ellen Lexerød Hovlid
    s. 413 - 438Lesetid ca. 35 minutter
   • Debatt

    lockedDet er på tide å pensjonere gjeldsbrevloven

    avs. 439 - 446Lesetid ca. 13 minutter
   • Debatt

    lockedHvem skal Sivilombudet beskytte? – en kommentar til Erik Magnus Boe og Erik Keiserud

    avs. 447 - 450Lesetid ca. 4 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedInge Lorange Backer: Norsk sivilprosess, 2. utgave

    av
    • Ørnulf Øyen
    s. 451 - 454Lesetid ca. 6 minutter
  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962