Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Ansvarlig redaktør: Giuditta Cordero-Moss, professor ved Universitetet i Oslo

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

cover
 • 2020

  • Utgave 3

   • Leder

    lockedAbortnemnd – gammeldags og kvinnefiendtlig

    av
    • Karin M. Bruzelius
    s. 127 - 128Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedForsvarlig systeminnretning i forvaltningen

    avs. 129 - 140Lesetid ca. 17 minutter
   • lockedRettskildelære og publikasjonspraksis

    av
    • Svein Eng
    s. 141 - 148Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedDen digitale dommer

    av
    • Arne Krokan
    • Ragna Aarli
    s. 149 - 166Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedDe nye reglene om strafferettslig skyldevne

    av
    • Thomas Frøberg
    s. 167 - 185Lesetid ca. 22 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedLitteratur

    av
    • Gjermund Aasbrenn
    s. 185 - 188Lesetid ca. 4 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962