Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Lov og Rett | Tidsskrifter
 • 2021

  • Utgave 10

   • lockedBruk av fjernmøteteknologi i straffesaker – i fortid, koronatid og fremtid

    av
    • Ørnulf Øyen
    s. 582 - 584Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedNy vind i seilene for samiske rettigheter

    av
    • Øyvind Ravna
    s. 585 - 586Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedOm deltakelse i terrororganisasjon

    avs. 587 - 608Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedDigital rettstryggleik – ei evaluering av bruken av fjernmøte i sivile hovud- og ankeforhandlingar under covid-19-pandemien

    av
    • Astri Rønningen Stautland
    s. 609 - 626Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedTriade-diagnosens betydning i det svenske rettsvesenet

    avs. 627 - 637Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedTålegrensen. Skadelig for natur- og miljøinteressene

    avs. 638 - 640Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedReplikk til Sivilombudets kommentar til vår artikkel «Hvem skal Sivilombudet beskytte?»

    avs. 641 - 643Lesetid ca. 4 minutter
  • Utgave 9

  • Utgave 8

  • Utgave 7

  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962