Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Ansvarlig redaktør: Giuditta Cordero-Moss, professor ved Universitetet i Oslo

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

cover
  • 2020

    • Utgave 1

      • Leder

        lockedNy Haagkonvensjon om sivile dommer

        avs. 1 - 2Lesetid ca. 3 minutter
      • lockedUsikre bevis og juristutdannelsen

        av
        • Erling Eide
        s. 3 - 18Lesetid ca. 21 minutter
      • lockedKognitive slagsider og snarveier i vurdering av bevis

        av
        • Svein Magnussen
        • Karl Halvor Teigen
        s. 19 - 42Lesetid ca. 30 minutter
      • lockedVinningsavståelseskrav ved overtredelse av lojalitetsplikter

        av
        • Erik Monsen
        s. 43 - 55Lesetid ca. 16 minutter
      • Debatt

        lockedSvindelofre lider under dagens rettspraksis

        av
        • Line Utne Norland
        s. 56 - 59Lesetid ca. 5 minutter
  • 2019

  • 2018

  • 2017

  • 2016

  • 2015

  • 2014

  • 2013

  • 2012

  • 2011

  • 2010

  • 2009

  • 2008

  • 2007

  • 2006

  • 2005

  • 2004

  • 2003

  • 2002

  • 2001

  • 2000

  • 1999

  • 1998

  • 1997

  • 1996

  • 1995

  • 1994

  • 1993

  • 1992

  • 1991

  • 1990

  • 1989

  • 1988

  • 1987

  • 1986

  • 1985

  • 1984

  • 1983

  • 1982

  • 1981

  • 1980