Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Lov og Rett | Tidsskrifter
Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

Ikke inklu­dert i abonne­mentet

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på virksomhetsområdet Perspektivfag, eller Juridika Premium.

Ditt firmas administrator kan kontakte oss for å bestille dette.

 • 2024

  • Utgave 4

   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Uavhengige domstoler må sikres i Grunnloven

    av
    • Kine E. Steinsvik
    s. 226 - 228Lesetid ca. 4 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Kjønnsbalansen innen rettsvitenskapelig forskning

    av
    • Ellen Lexerød Hovlid
    s. 229 - 230Lesetid ca. 4 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Jordbruksavtalen og markedsregulering av jordbruket

    av
    • Hans Peder Hvide Bang
    s. 231 - 250Lesetid ca. 23 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Er forbudet mot midlertidig forføyning mot en ulovlig direkte anskaffelse EØS-stridig?

    av
    • Kristian Strømsnes
    s. 251 - 268Lesetid ca. 21 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Hva med etterslektens rettsvern i Norge?

    av
    • Hannah Cecilie Brænden
    s. 269 - 278Lesetid ca. 11 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Menneskerettsdomstolen gjør barna til tapere

    avs. 279 - 282Lesetid ca. 5 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Morten Smedal Nadheim: Dynamisk immaterialrett

    av
    • Göran Millqvist
    s. 283 - 289Lesetid ca. 11 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2023

 • 2022

 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962