Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Lov og Rett | Tidsskrifter
 • 2021

  • Utgave 3

   • Leder

    lockedForslag til lov om regulering av digitale ytelser – og noen refleksjoner om forbrukerkontraktslovgivning

    s. 131 - 132Lesetid ca. 3 minutter
   • Leder

    lockedKlimasøksmålet og Høyesterett – på stedet hvil i 40 år

    s. 133 - 134Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedPlenumsdommen i klimasøksmålet

    avs. 135 - 158Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedSpørsmålet om mangelfull utredning av klimavirkninger i HR-2020-2472-P

    av
    • Henrik Bjørnebye
    s. 159 - 178Lesetid ca. 23 minutter
   • lockedOffentlige oppdragsgiveres avvisning av leverandører som er straffedømte eller mangler nødvendig integritet

    av
    • Lise Schøyen
    • Hanne Hommedal
    s. 179 - 198Lesetid ca. 25 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962