Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Lov og Rett | Tidsskrifter
 • 2021

  • Utgave 5

   • Leder

    lockedNorske domstoler og samisk rett

    s. 261 - 262Lesetid ca. 4 minutter
   • Leder

    lockedMenneskerettslig ryggmargsrefleks i krisetid

    s. 263 - 264Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedMotregning i trygdeytelser til innkreving av tilbakebetalingskrav etter folketrygdloven – beskyttelse av midler til livsopphold og forholdet til utleggstrekk

    avs. 265 - 277Lesetid ca. 19 minutter
   • lockedKjøpslova og avtalar om digitale ytingar

    av
    • Bjarne Snipsøyr
    s. 278 - 296Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedDen EØS-rettslige reparasjonsplikten som en del av norsk rett – illustrert ved Høyesteretts avgjørelse i HR-2020-2472-P (Klimadommen)

    av
    • Siri Kildahl Venemyr
    s. 297 - 312Lesetid ca. 19 minutter
   • Debatt

    lockedTrygdeskandalen – uriktige tilbakebetalingskrav som følge av mangelfull veiledning?

    av
    • Per Silnes Tandberg
    s. 313 - 327Lesetid ca. 20 minutter
  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962