Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Lov og Rett | Tidsskrifter
Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

Ikke inklu­dert i abonne­mentet

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på virksomhetsområdet Perspektivfag, eller Juridika Premium.

Ditt firmas administrator kan kontakte oss for å bestille dette.

 • 2024

  • Utgave 1

   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    EU-retten i norsk rett: har vi grep om den nå?

    avs. 2 - 4Lesetid ca. 4 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    EØS-avtalen runder 30

    avs. 5 - 6Lesetid ca. 4 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    EØS-avtalen og kontinentalsoklene

    av
    • Tarjei Bekkedal
    • Mads Andenæs
    s. 7 - 33Lesetid ca. 30 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Overprøving av voldgiftsdommer i Norge – hvor står vi nå?

    avs. 34 - 51Lesetid ca. 22 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Kravene til overprøving av innsynskrav etter Tromsø-konvensjonen artikkel 8

    av
    • Johan Greger Aulstad
    s. 52 - 61Lesetid ca. 12 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Eierrådighet som myndighetsinstrument i samfunnsregulering

    avs. 62 - 76Lesetid ca. 20 minutter
 • 2023

 • 2022

 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962