Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Lov og Rett | Tidsskrifter
 • 2022

  • Utgave 9

   • lockedBetydningen av praksis fra FNs menneskerettighetskomiteer

    av
    • Marius Emberland
    s. 542 - 544Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedNår hjemmelen mangler

    av
    • Sven Ole Fagernæs
    s. 545 - 546Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedSamisk selvbestemmelse som motmakt – en statsvitenskapelig analyse av rettsliggjøringen av forholdet mellom samene og staten

    av
    • Torvald Falch
    s. 547 - 565Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedStyreforbehold og avtaleinngåelse

    av
    • Per M. Ristvedt
    s. 566 - 587Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedArbeidsavklaringspenger utenfor EØS før 2018 – ga loven hjemmel for et krav om forhåndsgodkjenning?

    av
    • Per Silnes Tandberg
    s. 588 - 602Lesetid ca. 19 minutter
   • lockedJohannes Hygen Meyer: Erstatningsrettens årsakskrav

    av
    • Magne Strandberg
    s. 603 - 606Lesetid ca. 7 minutter
  • Utgave 8

  • Utgave 7

  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962