Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Lov og Rett | Tidsskrifter
 • 2020

  • Utgave 7

   • Leder

    lockedCovid-19 og tvisteløsning: Er voldgift mer effektivt enn domstolsbehandling?

    avs. 389 - 390Lesetid ca. 3 minutter
   • locked… and your chicks for free?

    av
    • Markus Jerkø
    s. 391 - 408Lesetid ca. 24 minutter
   • lockedTilbakesøkning ved feilbetaling

    av
    • Oskar Otterstrøm
    s. 409 - 430Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedHva er «nødvendige» sakskostnader etter tvisteloven § 20-5 (1)?

    av
    • Ørnulf Øyen
    s. 431 - 446Lesetid ca. 23 minutter
   • Debatt

    lockedAuksjon av laksekvoter som en slags grunnrenteskatt?

    av
    • Erling Eide
    • Endre Stavang
    s. 447 - 448Lesetid ca. 3 minutter
   • Debatt

    lockedEn kommentar til Ulf-Einar Staalesens artikkel om rettsmekling

    av
    • Per M Ristvedt
    s. 449 - 452Lesetid ca. 6 minutter
  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962