Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Ansvarlig redaktør:
Giuditta Cordero-Moss, professor ved Universitetet i Oslo

cover
 • 2019

  • Utgave 10

   • Leder

    lockedDomstolenes prøvingsrett i lys av dagens grunnlov

    av
    • Arne Fliflet
    s. 591 - 592Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedHvor skal delelinjen mellom Svalbard og Fastlands-Norge ligge?

    av
    • Øystein Jensen
    s. 593 - 616Lesetid ca. 23 minutter
   • lockedSuverenitet, jurisdiksjon og beslag i informasjon på server i utlandet

    av
    • Jørgen S. Skjold
    s. 617 - 639Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedDigitale juridiske utdrag og utviklingen av norsk metodelære

    av
    • Ragna Aarli
    s. 640 - 658Lesetid ca. 23 minutter
  • Utgave 9

  • Utgave 8

  • Utgave 7

  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001