Nordisk Domssamling

Nordisk Domssamling har vært utgitt siden 1958, etter anbefaling fra Nordisk Råd. Tidsskriftet er en domssamling med kortreferater av relevante avgjørelser i de nordiske høyesteretter.

Referatene, som også er tilgjengelige elektronisk, er ordnet emnevis og gir henvisning til hvor avgjørelsene finnes i fulltekst.

Samlingen gjør det på en enkel måte mulig å få oversikt over rettspraksis av felles nordisk interesse, og bidrar til at rettsanvendelsen i Norden blir mer ensartet. Tidsskriftet er et viktig ledd i arbeidet for å bevare og utvikle vår nordiske rettskultur.

Domssamlingen distribueres to ganger i året sammen med Tidsskrift for Rettsvitenskap.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Nordisk Domssamling | Tidsskrifter
 • 2021

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedTilgang til avgjørelsene i Nordisk Domssamling i fulltekst

    s. 1 - 1Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedArbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler

    s. 9 - 9Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedArverett. Testament

    s. 9 - 9Lesetid under 1 minutt
   • lockedAvtalerett, alminnelig

    s. 10 - 10Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedBankrett

    s. 11 - 11Lesetid under 1 minutt
   • lockedDiskriminering. Likestilling

    s. 11 - 11Lesetid under 1 minutt
   • lockedEkspropriasjon. Rådighetsinnskrenkninger

    s. 11 - 11Lesetid under 1 minutt
   • lockedErstatningsrett, utenfor kontrakt (Erstatning i kontrakt, se det enkelte kontraktsforhold)

    s. 11 - 13Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedFamilierett

    s. 13 - 15Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedForbrukerrett

    s. 15 - 15Lesetid under 1 minutt
   • lockedForsikringsrett

    s. 15 - 16Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedImmaterialrett

    s. 16 - 16Lesetid ca. 1 minutt
   • lockedInternasjonal markedsrett (EU, EF, EØS) (konkurranserett, se eget punkt)

    s. 17 - 17Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedInternasjonal privatrett. Lovvalg (verneting, se prosess)

    s. 17 - 17Lesetid ca. 1 minutt
   • lockedKonkurranserett

    s. 17 - 17Lesetid under 1 minutt
   • lockedKonkurs. Akkord. Gjeldsforhandling. Insolvens

    s. 18 - 18Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedKontraktsrett, særskilte kontraktsforhold

    s. 18 - 19Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedMarkedsføringsrett

    s. 19 - 19Lesetid under 1 minutt
   • lockedMenneskerettigheter

    s. 20 - 21Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedMiljørett

    s. 21 - 22Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedMinoritetsrett. Samerett

    s. 22 - 22Lesetid under 1 minutt
   • lockedOffentlig rett

    s. 22 - 22Lesetid under 1 minutt
   • lockedPant, factoring og annen sikkerhetsrett. Stansningsrett

    s. 23 - 23Lesetid under 1 minutt
   • lockedPassivitet

    s. 23 - 23Lesetid under 1 minutt
   • lockedPengekravsrett

    s. 23 - 24Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedPersonrett

    s. 24 - 24Lesetid under 1 minutt
   • lockedPrivatlivets fred

    s. 24 - 24Lesetid under 1 minutt
   • lockedProsess

    s. 24 - 27Lesetid ca. 6 minutter
   • lockedSelskapsrett. Sammenslutninger. Foreninger

    s. 27 - 28Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedSosial- og helserett. Pensjons- og trygderett

    s. 28 - 28Lesetid under 1 minutt
   • lockedStrafferett

    s. 28 - 30Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedTingsrett

    s. 30 - 31Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedUtdanning

    s. 31 - 31Lesetid under 1 minutt
   • lockedUtlendingsrett. Utvisning

    s. 31 - 32Lesetid ca. 3 minutter
  • Utgave 1

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002