Nordisk Domssamling

Nordisk Domssamling har vært utgitt siden 1958, etter anbefaling fra Nordisk Råd. Tidsskriftet er en domssamling med kortreferater av relevante avgjørelser i de nordiske høyesteretter.

Referatene, som også er tilgjengelige elektronisk, er ordnet emnevis og gir henvisning til hvor avgjørelsene finnes i fulltekst.

Samlingen gjør det på en enkel måte mulig å få oversikt over rettspraksis av felles nordisk interesse, og bidrar til at rettsanvendelsen i Norden blir mer ensartet. Tidsskriftet er et viktig ledd i arbeidet for å bevare og utvikle vår nordiske rettskultur.

Domssamlingen distribueres to ganger i året sammen med Tidsskrift for Rettsvitenskap.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Nordisk Domssamling | Tidsskrifter
Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

Ikke inklu­dert i abonne­mentet

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på virksomhetsområdet Perspektivfag, eller Juridika Premium.

Ditt firmas administrator kan kontakte oss for å bestille dette.

 • 2024

  • Utgave 1

   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Tilgang til avgjørelsene i Nordisk Domssamling i fulltekst

    s. 1 - 1Lesetid ca. 2 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Avtalerett, alminnelig

    s. 9 - 33Lesetid ca. 4 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Immaterialrett

    s. 9 - 33Lesetid ca. 3 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Ekspropriasjon. Rådighetsinnskrenkninger

    s. 9 - 33Lesetid ca. 3 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Markedsføringsrett

    s. 9 - 33Lesetid under 1 minutt
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Diskriminering. Likestilling

    s. 9 - 33Lesetid under 1 minutt
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Familierett

    s. 9 - 33Lesetid ca. 4 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Strafferett

    s. 9 - 33Lesetid ca. 8 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Privatlivets fred

    s. 9 - 33Lesetid under 1 minutt
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Kontraktsrett, særskilte kontraktsforhold

    s. 9 - 33Lesetid under 1 minutt
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Menneskerettigheter

    s. 9 - 33Lesetid under 1 minutt
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Pant, factoring og annen sikkerhetsrett. Stansningsrett

    s. 9 - 33Lesetid under 1 minutt
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Utlendingsrett. Utvisning

    s. 9 - 33Lesetid ca. 2 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Miljørett

    s. 9 - 33Lesetid under 1 minutt
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Tingsrett

    s. 9 - 33Lesetid ca. 6 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Bankrett

    s. 9 - 33Lesetid under 1 minutt
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Sosial- og helserett. Pensjons- og trygderett

    s. 9 - 33Lesetid under 1 minutt
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Konkurranserett

    s. 9 - 33Lesetid under 1 minutt
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Utdanning

    s. 9 - 33Lesetid under 1 minutt
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Passivitet

    s. 9 - 33Lesetid under 1 minutt
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Traktater. Traktattolking

    s. 9 - 33Lesetid under 1 minutt
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Arbeids- og tjenestemannsrett. Arbeidsmiljø. Kollektivavtaler

    s. 9 - 33Lesetid ca. 3 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Internasjonal privatrett. Lovvalg (verneting, se prosess)

    s. 9 - 33Lesetid under 1 minutt
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Forsikringsrett

    s. 9 - 33Lesetid under 1 minutt
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Arverett. Testament

    s. 9 - 33Lesetid ca. 1 minutt
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Personrett.

    s. 9 - 33Lesetid under 1 minutt
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Offentlig rett

    s. 9 - 33Lesetid ca. 3 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Selskapsrett. Sammenslutninger. Foreninger

    s. 9 - 33Lesetid under 1 minutt
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Pengekravsrett

    s. 9 - 33Lesetid ca. 5 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Minoritetsrett. Samerett

    s. 9 - 33Lesetid under 1 minutt
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Konkurs. Akkord. Gjeldsforhandling. Insolvens

    s. 9 - 33Lesetid ca. 1 minutt
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Forbrukerrett

    s. 9 - 33Lesetid under 1 minutt
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Erstatningsrett, utenfor kontrakt (Erstatning i kontrakt, se det enkelte kontraktsforhold)

    s. 9 - 33Lesetid ca. 2 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Prosess

    s. 9 - 33Lesetid ca. 4 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    EU/EØS-rett (konkurranserett, se eget punkt)

    s. 9 - 33Lesetid under 1 minutt
 • 2023

 • 2022

 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002