Inn­føring i barne­rett for barne­verns­pedagoger

Inn­føring i barne­rett for barne­verns­pedagoger

«Innføring i barnerett for barnevernspedagoger» handler om barns rettsstilling og deres forhold til barnevernspedagoger. Den er skrevet som en innføringsbok i rettslære for høgskolestudenter som utdanner seg til arbeid med utsatte barn og unge.

Barnevernspedagoger har viktige ansvarsområder i det offentlige og forvalter stor rettslig og faktisk myndighet i saker som gjelder barn. Et sentralt mål for barnevernspedagogens arbeid er å sikre at det ordinære oppvekstsystemet funger som det skal også for barn i en vanskelig livssituasjon. Kunnskap om barns og unges rettigheter, om rettsforholdet mellom barn og foreldre, og om de spesielle tiltakene for barn i utsatte livssituasjoner er nødvendig for å utnytte det handlingsrommet regelverket gir til å finne gode løsninger for barn og unge som trenger hjelp.

Boken kan leses uten forkunnskaper i juss og starter med en innføring i juridisk tenkning og barnets rettsstilling generelt. Det er lagt vekt på å gi en pedagogisk og samlet fremstilling av det regelverket barnevernspedagogen bruker i sitt arbeid.

Ragnhild Collin-Hansen er pensjonist. Hun har arbeidet som førsteamanuensis i juridiske emner ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, barnevernspedagogutdanningen.