Inter­nasjonal privat­rett

Inter­nasjonal privat­rett

ny og utvidet

2. utgave

Den internasjonale privatretten gir regler om valg av domstol og valg av bakgrunnsrett når et privatrettslig rettsforhold har internasjonal karakter.

Denne boken er en ny og utvidet utgave av boken som kom ut i 2014.

Den første utgaven fremhevet konturene av en moderne tilnærming til internasjonalprivatrettslige spørsmål, som var i ferd med å vokse frem.I de senere år har Høyesterett avsagt flere avgjørelser som har bekreftet denne utviklingen. Denne nye utgaven drøfter ny rettspraksis og dens betydning for den tradisjonelle tilnærmingen.

Første utgave behandlet spørsmål som oppstår når et formuerettslig forhold har tilknytning til mer enn ett rettssystem. Den nye utgaven drøfter de nye norske og internasjonale kildene på området, blant annet et forslag til en lov om lovvalg på det formuerettslige området, som forfatteren skrev på oppdrag fra Justisdepartementet.I tillegg behandler boken områder som ikke var omfattet i førsteutgaven: den internasjonale familie-, arve- og personretten.

Andre utgaver av denne boken