Anne-Beth Meidell Engan

Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Selmer.

Master i rettsvitenskap 2015.

Engan gir bistand til virksomheter innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.

I 2015 var Engan vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett, Universitet i Oslo, hvor hun var tilknyttet arbeidsrettsgruppen. Som en del av prosjektet Arfa skrev hun en avhandling om praksis i tarifforhold, med professor Stein Evju som veileder. Engan fullførte sin master i rettsvitenskap ved UiO høsten 2015. Engan har vært ansatt som advokatfullmektig i Selmer siden januar 2016, tilknyttet arbeidsrettsavdeling. Hennes særlige kompetanseområder er arbeidsrett og tvist.

Boken Tariffavtaletolking skrevet av Tron Løkken Sundt, Kjetil D. Sandnes og Engan fra 2016 er delvis basert på masteroppgavene til de to sistnevnte. I boken gjøres det rede for betydningen av ordlyd og praksis ved tolking av tariffavtaler, dette på grunnlag av en omfattende analyse av Arbeidsrettens argumentasjonsmønster.

I 2016 og 2017 ga Engan ut flere saksrapporter i tidsskriftet European Employment Law Cases (EELC). Hun har også holdt foredrag både for Norsk arbeidsrettslig forening (NARF) og Juristenes Utdanningssenter. Engan er en av initiativtagerne bak Nettverk for yngre arbeidsrettsjurister (NYA). Nettverket er en arena for faglig diskusjon, erfaringsutveksling og nettverksbygging for arbeidsrettsjurister.

Bøker av Anne-Beth Meidell Engan

  • Sundet, Tron Løkken, Anne-Beth M. Engan, og Kjetil D. Sandnes, Tariffavtaletolking, Universitetsforlaget 2016.

Les mer her

Bøker av Anne-Beth Meidell Engan