Anne-Beth Meidell Engan

Anne-Beth Meidell Engan

Advokat i NHO.
Master i rettsvitenskap 2015.

Anne-Beth Meidell Engan er advokat i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO). Hun jobber primært med arbeidsrettslig tvisteløsning, og prosederer jevnlig saker for domstolene.

Engan er sensor og veileder for masterstudenter ved Universitetet i Oslo. Hun har også holdt flere foredrag om arbeidsrett, både for studenter, virksomheter, organisasjoner og andre jurister.

Engan ble master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2015. Samme år var hun vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved Universitet i Oslo, hvor hun var tilknyttet arbeidsrettsgruppen. Fra 2016 til 2018 jobbet hun i advokatfirmaet Selmer.

Engan er medforfatter av bøkene Tariffavtaletolking og Oppsigelse ved sykdom og sykefravær.

Bøker av Anne-Beth Meidell Engan

Fagbøker