Kjetil Drolsum Sandnes

Kjetil Drolsum Sandnes

Partner i Advokatfirmaet Norman & Co.
Master i rettsvitenskap 2012.

Sandnes jobber særskilt med saker knyttet til arbeidsliv og erstatning/forsikringsrett. Han prosederer jevnlig sivile saker for domstolene.

I 2012 fullførte Kjetil Drolsum Sandnes en master i rettsvitenskap. Fra 2012 til 2013 var han vitenskapelig assistent for Stein Evju i arbeidsrettsgruppen ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Siden ble Sandnes advokatfullmektig i Norman & Co i 2013 og har siden 2015 praktisert som advokat i samme firma. Fra 2019 er Sandnes partner i Norman & Co. Han har også vært styresekretær i Norsk arbeidsrettslig forening (NARF) fra 2015.

Sandnes er medforfatter av boken Tariffavtaletolking (2016) sammen med Tron Løkken Sundet og Anne-Beth M. Engan, som systematiserer og analyserer flere hundre avgjørelser fra Arbeidsretten. Boken bygger på Drolsum Sandnes’ og Anne-Beth Meidell Engans masteravhandlinger i rettsvitenskap, som ble skrevet mens de begge var vitenskapelige assistenter ved Institutt for privatrett.

Bøker av Kjetil Drolsum Sandnes

  • Sundet, Tron L., Anne-Beth M. Engan og Kjetil D. Sandnes, Tariffavtaletolking, Universitetsforlaget 2016.

Fagbøker