August E. Røsnes

August E. Røsnes

Professor emeritus ved Institutt for by- og regionplanlegging ved NMBU.
Dr. Scient. i regional planlegging 1975.

Røsnes er jordskiftekandidat (1970) fra det som den gang het Norges landbrukshøgskole. Etter bred yrkeserfaring i offentlig- og privat virksomhet, fra inn- og utland ble han professor by- og regionplanlegging i 1998.

Bøker av August E. Røsnes

  • Kristoffersen, Øystein R. og August E. Røsnes (red.), Eiendom og eierskap: om forståelsen av fast eiendom og dens betydning i verdiskaping og samfunnsbygging, Universitetsforlaget 2017.
  • Elin Børrud og August E. Røsnes, Prosjektbasert byutvikling. Mot en kvalitativ, prosjektrettet byplanlegging, Fagbokforlaget 2016.
  • Rønes, August E. (red.), Arealadministrasjon, Universitetsforlaget 2014.
  • Kristoffersen, Øystein R. og August E. Røsnes (red.), Eiendomsutvikling i tidlig fase. Erverv, stiftelse og utnyttelse av eiendom i bygging og byutvikling, Senter for eiendomsfag 2009.

Les mer her

Fagbøker

Artikler