Gunnar Holm Ringen

Gunnar Holm Ringen

Partner, advokat, statsautorisert revisor og nasjonal leder for Gransking & Compliance i PwC.
Cand.jur. 1998 og MRR 2015.

Gunnar Holm Ringen bestemte seg for sin karrierevei innenfor juss og økonomi etter medieoppslagene om Økokrim, rett etter at det ble etablert. Han ble cand.jur. i 1998 ved Universitetet i Oslo. Han har tatt flere studiepoeng etter dette, blant i ledelse og organisasjonsutvikling ved Politihøgskolen. Ringen fullførte en master i regnskap og revisjon i 2009 ved NHH i Bergen og ble i 2015 statsautorisert revisor.

Etter at Ringen leverte sin embetseksamen i juss i 1997, startet han sin karriere i Justisdepartementet. Han jobbet her frem til 1999 og startet i Vestoppland politidistrikt som politifullmektig, senere politiadjutant og -inspektør. I samme periode studerte han etterforskning og iretteføring av økonomiske straffesaker på Politihøgskolen. Advokatbevillingen fikk han i 2001, samme år som han startet som dommerfullmektig i Sør-Gudbrandsdal tingrett. Han startet i 2003 i Økokrim som politiadvokat og førsterettsadvokat. Her ble han i fem år før han startet i PwC, hvor han nå er partner.

Ringen engasjerer seg i antihvitvasking og synes det er interessant å se det praktiske i et regelverk som kan være komplisert. Han har erfaring med å bistå rapporteringspliktige med retningslinjer og rutiner innenfor hvitvaskingsregelverket. Gjennom sitt arbeid med hvitvasking har han blant annet bistått en rekke banker, advokatfirmaer og revisjonsselskaper.

Bøker av Gunnar Holm Ringen:

Rui, Jon Petter, Gunnar Holm Ringen og Kristine Frivold Rørholt, Hvitvaskingsloven. lovkommentar, Universitetsforlaget 2021.

Fagbøker

Artikler