Jan Frode Lervik

Jan Frode Lervik

Advokat hos Advokatfirma Kontrakt.
Cand.jur. 1998.

Lervik ble cand.jur. ved Universitetet i Bergen i 1998. Etter studiet fikk han jobb i Telenor Inkasso, først som inkassomedarbeider og senere som juridisk konsulent. I perioden 2001 til 2005 var han fagsjef i Lindorff før han ble advokatfullmektig i Advokatselskapet T.H. Gjesdahl. Fra 2008 har Lervik vært ansatt som advokat hos Advokatfirma Kontrakt.

Bøker av Jan-Frode Lervik

  • Moe, Ernst mfl., Inkassoloven. Kommentarutgave, 2. utg. Universitetsforlaget 2015.

Fagbøker