Mona Næss

Mona Næss

Arbeidsråd ved den norske EU-delegasjonen i Brussel.
Cand.jur. 1993.

Næss har omfattende erfaring med arbeidsrettslige spørsmål.

Hun var ferdig cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1993. Fra før hadde hun en cand.mag.-grad i samfunnsvitenskapelige fag og psykologi fra Rogaland distriktshøgskole og Universitetet i Oslo (1985). Næss fikk jobb i Arbeids- og sosialdepartementet like etter fullført embetseksamen. Her jobbet hun i perioden 1993 til 2005, med unntak av to år (2002–2004) hvor hun jobbet som advokat i Arntzen de Besche. I 2005 til 2012 var hun advokat innenfor arbeidsrett i BA-HR, før hun vendte tilbake til i Arbeids- og sosialdepartementet. Fra 2017 er hun arbeidsråd ved den norske EU-delegasjonen i Brussel. Næss er også medlem i fagutvalget for arbeidsrett i Juristenes Utdanningssenter.

Hun er forfatter av bøkene Virksomhetsoverdragelse (2013) og Arbeidsrett. Omstilling, nedbemanning og virksomhetsoverdragelse i offentlig sektor (2. utg. 2019), om arbeidsrettslige problemstillinger som kan oppstå ved omstillinger i offentlig sektor.

Bøker av Mona Næss

Les mer her

Fagbøker

Artikler