Olav Torvund

Olav Torvund

Professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.
Dr. juris 1993.

Torvund er ekspert på opphavsrett og pengekravsrett, IKT-kontrakter, e-handel og digitale medier. Han har bakgrunn som advokat og juridisk rådgiver i næringslivet. Han har omfattende erfaring som voldgiftsdommer og fra annen tvisteløsning knyttet til IT-leveranser.

Torvund ble cand.jur. i 1983. Fra 1985 til 1987 var han ansatt som juridisk rådgiver i Verdipapirsentralen. I 1985 ble han ansatt som amanuensis, og fra 1987 førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Torvund ble dr. juris i 1993 ved Universitetet i Oslo. Året etter, i 1994, ble han ansatt som professor ved Det juridiske fakultet. Fra 2000 til 2006 var Torvund også instituttleder ved Institutt for rettsinformatikk.

I perioden 1998 til 2011 var Torvund partner i Bing & Co advokatselskap. Da selskapet fusjonerte inn i Bing Hodneland advokatselskap, var han med som partner fra 2011 til 2013.

Torvund har bidratt som leder og medlem i diverse utvalg. Han er leder for Forskerforbundets opphavsrettutvalg (fra 2007) og tidligere varamedlem i personvernnemnda (2009–2016). I perioden 1998 til 2004 var han medlem av kontrollkomiteen i Norsk opsjonssentral/oppgjørssentral. Han har også vært styremedlem i InterMedia ved Universitetet i Oslo (fra 1998 til 2003) og styreleder (fra 2001 til 2003). Fra 1991 til 1994 var han styreleder ved Norsk forening for Jus og EDB. Torvund har vært styremedlem i syklistenes landsforening siden 2013 og i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening fra 2015.

Torvund står som forfatter av flere publikasjoner om EDB og rettssikkerhet i offentlig forvaltning, IT-kontrakter og pengekravsrett. Det dreier seg blant annet om Innledning til jusstudiet (3. utg. 2017), en bok om grunnleggende juridisk metode. Han har også skrevet Opphavsrett for begynnere (2. utg., 2019), om åndsverksloven og opphavsrettens betydning for den som eier, bruker eller forvalter av et verk, med eksempler fra hans egen undervisning.

Bøker av Olav Torvund

 • Torvund, Olav, Opphavsrett for begynnere, 2. utg., Universitetsforlaget 2019
 • Torvund, Olav, Innledning til jusstudiet, 3. utg., Universitetsforlaget 2017.
 • Torvund, Olav, Opphavsrett for begynnere, Universitetsforlaget 2013.
 • Torvund, Olav, Kontraktsregulering. IT-kontrakter, TANO 1997.
 • Torvund, Olav, Pengekravsrett, TANO 1997.
 • Torvund, Olav, Å studere jus. Innføring i privatrett grunnfag, 2. utg. Tano 1996.
 • Torvund, Olav, Betalingsformidling i et rettslig perspektiv, Tano 1993.
 • Torvund, Olav, Pengekravsrett: introduksjon og oppgavesamling, Tano 1993.
 • Torvund, Olav, Veiledning til å løse juridiske oppgaver, Tano 1993.
 • Torvund, Olav, Blues Gitar, 2. utg. Folkeuniversitetets Forlag 1990
 • Torvund, Olav, Å studere juss– en veiledning for jusstudenter, Tano 1989.
 • Torvund, Olav, Lov om verdipapirsentral: lov av 14. juni 1985 nr 62 med kommentarer, Tano 1987
 • Torvud, Olav, To informasjonsrettslige arbeider, Universitetsforlaget 1985.
 • Torvund, Olav, Betalingsformidling: rettsspørsmål ved automatisering av forbrukerrettede betalingssystemer, Universitetsforlaget 1983.
 • Fosby, Anne, Siv B. Pedersen og Olav Torvund, Leiekontrakter i Gamlebyen, Institutt for rettssosiologi 1981.

Fagbøker

Artikler