Inn­ledning til jus­studiet

Inn­ledning til jus­studiet

Du er ikke innlogget

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på Juridika via din arbeidsgiver eller ditt studiested. Du kan også kjøpe personlig abonnement.

Kjøp Juridika til deg og ditt team

 • Ajourførte kommentarer
 • Tankevekkende artikler
 • Faglig relevante nyheter
 • Eldre bokskatter fra vår katalog

Alle studenter, uansett fag og nivå, har ett felles mål: å lære det som er nødvendig for å komme seg gjennom eksamen med minst mulig innsats. Eller sagt på en annen måte: å studere effektivt.

Boken gir en forsmak på de fagene du skal studere første semester, og du får gode råd om hvordan du bør arbeide med studiene. Boken gir en innføring i juridisk metode og inneholder også kapitler om oppgaveløsning og eksamen.

Boken er skrevet med utgangspunkt i studieordningen ved Universitetet i Oslo, men vil være nyttig for alle som studerer jus ved universiteter og høgskoler.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2017
 • Sider:
  360
 • Utgave:
  1. utgave