Roald Hopsnes

Roald Hopsnes

Førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.
Cand.jur. 2000.

Roald Hopsnes fullførte sine studier ved Universitetet i Bergen høsten 2000. I 2002 startet han sin karriere ved UiB som universitetslektor og forsker ved Det juridiske fakultet. Denne stillingen hadde han frem til 2005, samtidig som han var sekretær for politimetodeutvalget. I 2005 startet Hopsnes som advokat hos Kommuneadvokaten i Bergen, hvor han jobbet frem til 2010. Hopsnes fikk i 2009 møterett for Høyesterett, og han var sekretær for utvalget som gransket sakene mot Fritz Moen.

Etter fem år hos Kommuneadvokaten ble Hopsnes stipendiat ved Det juridiske fakultet på UiB. I løpet av sine fem år ved UiB var han også medlem av Kommunelovutvalget. Etter stipendiat-stillingen ved UiB returnerte Hopsnes til Kommuneadvokaten i Bergen som advokat og senere nestleder. I 2020 ble Hopsnes førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved UiB.

Hopsnes har skrevet og bidratt til en rekke publikasjoner og er en erfaren foredragsholder. På universitetsnivå har han undervist i flere fag, blant annet kommunalrett, forvaltningsrett, erstatningsrett, formuerett, strafferett, arverett og familierett. Han har ledet Raskt og riktig (NOU 2023: 11), som er utvalget for helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i NAV.

Fagbøker

Artikler