Arbeidsrett

Arbeidsrett publiserer fagartikler, analyser, kommentarer og debatt om arbeidsrettslige spørsmål.

Tidsskriftet vektlegger fagartikler med analyser av arbeidsrettslige spørsmål, kommentarer til ny rettspraksis, og anmeldelse av arbeidsrettslig litteratur, men formidler også meningsytringer om aktuelle rettspolitiske spørsmål. Internasjonale arbeidsrettslige spørsmål hvor det EU/EØS-rettslige aspektet står sentralt, blir kommentert, og tidsskriftet publiserer jevnlig artikler fra de øvrige skandinaviske forskningsmiljøene.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Ansvarlige redaktører:
Tarjei Thorkildsen, advokat i Advokatfirmaet BAHR
Margrethe Meder, advokat og avd.dir. i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Nina Kroken, advokat i Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Stein Evju, professor emeritus ved Universitetet i Oslo
Tron Sundet, nestleder i Arbeidsretten

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

  • Utgave 3-4

   • locked«Konkurrerende» tariffavtaler

    av
    • Stein Evju
    s. 105 - 141Lesetid ca. 55 minutter
   • lockedOmstillingslova snaue tre år etter ikrafttredelsen – et overblikk og en oppfordring til lovgiver

    av
    • Simen Smeby Lium
    • Kjersti Borgen
    s. 142 - 158Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedPermitteringsadgangen i bedrifter uten tariffavtale og tillitsvalgte

    avs. 159 - 170Lesetid ca. 15 minutter
   • lockedKravet til sammenhengende ansettelse i relasjon til oppsigelsesfristens lengde

    av
    • Anniken Astrup
    s. 171 - 179Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedFinnes det et liv etter døden?

    av
    • Kurt Weltzien
    s. 180 - 188Lesetid ca. 10 minutter
  • Utgave 1-2

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004