Arbeidsrett

Arbeidsrett publiserer fagartikler, analyser, kommentarer og debatt om arbeidsrettslige spørsmål.

Tidsskriftet vektlegger fagartikler med analyser av arbeidsrettslige spørsmål, kommentarer til ny rettspraksis, og anmeldelse av arbeidsrettslig litteratur, men formidler også meningsytringer om aktuelle rettspolitiske spørsmål. Internasjonale arbeidsrettslige spørsmål hvor det EU/EØS-rettslige aspektet står sentralt, blir kommentert, og tidsskriftet publiserer jevnlig artikler fra de øvrige skandinaviske forskningsmiljøene.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Ansvarlig redaktør

Tron Sundet, nestleder, Arbeidsretten

Redaktører

Stein Evju, professor emeritus, Universitetet i Oslo

Andreas van den Heuvel, advokat, Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Marianne Jenum Hotvedt, førsteamanuensis, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Margrethe Meder, advokat og avdelingsdirektør, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Tarjei Thorkildsen, advokat, Advokatfirmaet BAHR

Redaksjonssekretærer

Anne-Beth Meidell Engan, advokat, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Alexander Næss Skjønberg, førsteamanuensis, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI

Redaksjonsråd

Alex Borch, advokat, Advokatfirmaet Hjort

Einar Engh, advokat, Advokatfirmaet Hjort

Imran Haider, advokat, Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Christopher Hansteen, advokat, Advokatfirmaet Hjort

Nina Kroken, advokat, COWI AS

Mona Næss, arbeids- og sosialråd, Den Norske Delegasjonen til EU

Terese Smith Ulseth, sekretariatsleder, Domstolkommisjonen

Eli Aasheim, advokat, Advokatfirmaet Wiersholm

Kurt Weltzien, advokat, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Kontakt

Arbeidsrett, c/o Tron Sundet, Arbeidsretten, Postboks 8015 Dep, 0030 Oslo

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

  • Utgave 3-4

   • locked«Konkurrerende» tariffavtaler

    av
    • Stein Evju
    s. 105 - 141Lesetid ca. 55 minutter
   • lockedOmstillingslova snaue tre år etter ikrafttredelsen – et overblikk og en oppfordring til lovgiver

    av
    • Simen Smeby Lium
    • Kjersti Borgen
    s. 142 - 158Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedPermitteringsadgangen i bedrifter uten tariffavtale og tillitsvalgte

    avs. 159 - 170Lesetid ca. 15 minutter
   • lockedKravet til sammenhengende ansettelse i relasjon til oppsigelsesfristens lengde

    av
    • Anniken Astrup
    s. 171 - 179Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedFinnes det et liv etter døden?

    av
    • Kurt Weltzien
    s. 180 - 188Lesetid ca. 10 minutter
  • Utgave 1-2

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004