Arbeidsrett

Arbeidsrett publiserer fagartikler, analyser, kommentarer og debatt om arbeidsrettslige spørsmål.

Tidsskriftet vektlegger fagartikler med analyser av arbeidsrettslige spørsmål, kommentarer til ny rettspraksis, og anmeldelse av arbeidsrettslig litteratur, men formidler også meningsytringer om aktuelle rettspolitiske spørsmål. Internasjonale arbeidsrettslige spørsmål hvor det EU/EØS-rettslige aspektet står sentralt, blir kommentert, og tidsskriftet publiserer jevnlig artikler fra de øvrige skandinaviske forskningsmiljøene.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Arbeidsrett | Tidsskrifter
 • 2020

  • Utgave 2

   • lockedKravet til «forutsigbarhet for arbeid» etter aml. § 14-9 første ledd

    av
    • Jonas Thorsdalen Wik
    s. 101 - 113Lesetid ca. 19 minutter
   • lockedSeniority in a comparative perspective

    avs. 114 - 151Lesetid ca. 1 time
   • lockedEMDs utvikling av retten til privatliv i arbeidsforhold etter EMK artikkel 8

    av
    • Kajsa Louise Tafjord Normannseth
    s. 152 - 211Lesetid ca. 1 time og 30 minutter
   • lockedGir koronakrisen arbeidsgiver rett til å fri seg fra en ansettelsesavtale før arbeidstakers tiltredelse?

    av
    • Siri Falch-Olsen
    • Ruben Skifjell Hoffgaard
    s. 212 - 222Lesetid ca. 18 minutter
  • Utgave 1

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004