Arbeidsrett

Arbeidsrett publiserer fagartikler, analyser, kommentarer og debatt om arbeidsrettslige spørsmål.

Tidsskriftet vektlegger fagartikler med analyser av arbeidsrettslige spørsmål, kommentarer til ny rettspraksis, og anmeldelse av arbeidsrettslig litteratur, men formidler også meningsytringer om aktuelle rettspolitiske spørsmål. Internasjonale arbeidsrettslige spørsmål hvor det EU/EØS-rettslige aspektet står sentralt, blir kommentert, og tidsskriftet publiserer jevnlig artikler fra de øvrige skandinaviske forskningsmiljøene.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Ansvarlige redaktører: Tarjei Thorkildsen, advokat i Advokatfirmaet BAHR Margrethe Meder, advokat og avd.dir. i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) Nina Kroken, advokat i Landsorganisasjonen i Norge (LO) Stein Evju, professor emeritus ved Universitetet i Oslo Tron Sundet, nestleder i Arbeidsretten

cover
 • 2019

  • Utgave 2

   • lockedFredsplikten i tarifforhold

    av
    • Alexander Næss Skjønberg
    s. 221 - 244Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedAnsatte som begår straffbare handlinger – betydning for arbeidsforholdet

    av
    • Hans Jørgen Bender
    s. 245 - 260Lesetid ca. 24 minutter
   • lockedTeorier om tariffavtalens ettervirkning

    avs. 261 - 288Lesetid ca. 45 minutter
   • lockedTariffavtaler og eftervirkninger

    av
    • Stein Evju
    s. 289 - 305Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedAdvarsel på «tynn is»?

    av
    • Marion Holthe Hirst
    s. 306 - 330Lesetid ca. 35 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedBokmelding

    av
    • Stein Evju
    s. 331 - 348Lesetid ca. 30 minutter
  • Utgave 1

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004