Arbeidsrett

Arbeidsrett publiserer fagartikler, analyser, kommentarer og debatt om arbeidsrettslige spørsmål.

Tidsskriftet vektlegger fagartikler med analyser av arbeidsrettslige spørsmål, kommentarer til ny rettspraksis, og anmeldelse av arbeidsrettslig litteratur, men formidler også meningsytringer om aktuelle rettspolitiske spørsmål. Internasjonale arbeidsrettslige spørsmål hvor det EU/EØS-rettslige aspektet står sentralt, blir kommentert, og tidsskriftet publiserer jevnlig artikler fra de øvrige skandinaviske forskningsmiljøene.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Arbeidsrett | Tidsskrifter
 • 2022

  • Utgave 1

   • lockedRettmessighetskravet ved sympatiaksjoner rettet mot utenlandsk hovedkonflikt

    av
    • Markus Thommessen
    s. 1 - 36Lesetid ca. 50 minutter
   • lockedKonkurranseklausuler for aksjonærer som også er arbeidstakere

    av
    • Rajvinder Singh Bains
    • Hans Jørgen Bender
    s. 37 - 59Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedPensjonsgrunnlaget – skal bonus med?

    av
    • Pål Kvernaas
    • Martin Haukland
    s. 60 - 74Lesetid ca. 24 minutter
   • lockedSøkelys på nye varslingsregler

    av
    • Anne Oline Haugen
    • Åse Storhaug Hole
    s. 75 - 92Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedForbudet mot seksuell trakassering, forebyggings- og håndteringsplikten og erstatningsansvaret

    av
    • Tina Storsletten Nordstrøm
    • Nina Odberg
    s. 93 - 116Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedSkillet mellom ekstern og intern finansiering ved oppsigelse etter statsansatteloven § 19

    av
    • Stig Eidissen
    s. 117 - 134Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedTilretteleggingsplikt og stillingsvern ved redusert arbeidsevne

    avs. 135 - 162Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedSaklig grunn for oppsigelser etter HR-2021-2389-A (Snokedommen)

    av
    • Karoline Moen Brunstad
    s. 163 - 182Lesetid ca. 30 minutter
 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004