Arbeidsrett

Arbeidsrett publiserer fagartikler, analyser, kommentarer og debatt om arbeidsrettslige spørsmål.

Tidsskriftet vektlegger fagartikler med analyser av arbeidsrettslige spørsmål, kommentarer til ny rettspraksis, og anmeldelse av arbeidsrettslig litteratur, men formidler også meningsytringer om aktuelle rettspolitiske spørsmål. Internasjonale arbeidsrettslige spørsmål hvor det EU/EØS-rettslige aspektet står sentralt, blir kommentert, og tidsskriftet publiserer jevnlig artikler fra de øvrige skandinaviske forskningsmiljøene.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Arbeidsrett | Tidsskrifter
 • 2020

  • Utgave 1

   • lockedKollektive forhandlinger for oppdragstakere?

    avs. 1 - 44Lesetid ca. 55 minutter
   • lockedHøyesteretts dom i «Telenor-saken»

    avs. 45 - 55Lesetid ca. 17 minutter
   • lockedStyringsretten som ramme for utvelgelse ved nedbemanning

    av
    • Christel Søreide
    • Tor Olav Carlsen
    s. 56 - 66Lesetid ca. 15 minutter
   • lockedHar tariffavtaler individuell ettervirkning?

    avs. 67 - 74Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedEttervirkning – grunnlag, rekkevidde og betydning

    av
    • Alexander Næss Skjønberg
    s. 75 - 100Lesetid ca. 35 minutter
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004