Arbeidsrett

Arbeidsrett publiserer fagartikler, analyser, kommentarer og debatt om arbeidsrettslige spørsmål.

Tidsskriftet vektlegger fagartikler med analyser av arbeidsrettslige spørsmål, kommentarer til ny rettspraksis, og anmeldelse av arbeidsrettslig litteratur, men formidler også meningsytringer om aktuelle rettspolitiske spørsmål. Internasjonale arbeidsrettslige spørsmål hvor det EU/EØS-rettslige aspektet står sentralt, blir kommentert, og tidsskriftet publiserer jevnlig artikler fra de øvrige skandinaviske forskningsmiljøene.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Arbeidsrett | Tidsskrifter
 • 2021

  • Utgave 1

   • lockedArbeidstakers ytringsfrihet og arbeidsgivers styringsrett

    av
    • Jon Wessel-Aas
    • Norunn Løkken Sundet
    • Lasse Gommerud Våg
    s. 1 - 27Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedVirksomhetsoverdragelse i statlig sektor

    av
    • Marco Lilli
    s. 28 - 43Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedUtvelgelseskrets og -kriterier, ikke styringsretten, som ramme for utvelgelse ved nedbemanning

    av
    • Tonje H. Drevland
    • Ellen A. Gooderham
    s. 44 - 54Lesetid ca. 15 minutter
   • Debatt

    lockedEftervirkning, rettskilder og metode

    av
    • Stein Evju
    s. 55 - 66Lesetid ca. 14 minutter
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004