Arbeidsrett

Arbeidsrett publiserer fagartikler, analyser, kommentarer og debatt om arbeidsrettslige spørsmål.

Tidsskriftet vektlegger fagartikler med analyser av arbeidsrettslige spørsmål, kommentarer til ny rettspraksis, og anmeldelse av arbeidsrettslig litteratur, men formidler også meningsytringer om aktuelle rettspolitiske spørsmål. Internasjonale arbeidsrettslige spørsmål hvor det EU/EØS-rettslige aspektet står sentralt, blir kommentert, og tidsskriftet publiserer jevnlig artikler fra de øvrige skandinaviske forskningsmiljøene.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

cover
locked
Logg inn for å få tilgang til ditt innhold.
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

  • Utgave 2

  • Utgave 1

   • lockedPosting matters

    av
    • Catherine Barnard
    s. 1 - 28Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedSammensatte arbeidsgiverforhold

    av
    • Thorstein Vale Opdal
    s. 29 - 111Lesetid ca. 2 timer
   • lockedOm ansiennitet

    av
    • Stein Evju
    s. 112 - 121Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedUtforming og tolking av pensjonsavtaler i arbeidsforhold

    av
    • Lars Kokkvold
    • André Istad Johansen
    s. 122 - 138Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedAldersgrenser og aldersdiskriminering – Helikopterdommen endrer ikke adgangen til å etablere og praktisere aldersgrenser på 67 år

    av
    • Anders Stenbrenden
    s. 139 - 147Lesetid ca. 13 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedGerd Engelsrud: Styring og vern – arbeidsrett i offentlig sektor

    avs. 148 - 150Lesetid ca. 3 minutter
 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009