Jussens Venner

Jussens Venner ble grunnlagt i 1952, og redaksjonen har hele tiden bestått av jusstudenter; for tiden én redaktør fra Universitetet i Bergen og én fra Universitetet i Oslo. Dette er et tidsskrift spesielt tilpasset jusstudentenes behov, og er hyppig referert i juridisk litteratur og på pensumlistene til de tre juridiske lærestedene.

Tidsskriftet er et supplement til pensumlitteraturen og inneholder både nye framstillinger av klassiske juridiske tema, framstilling av emner som mangler rettsvitenskaplig behandling, og omtale av ny lovgivning og rettspraksis.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Tidsskriftet praktiserer fagfellevurdering av de fleste artiklene etter vurdering redaktørene imellom.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

  • Utgave 5-6

   • lockedDet tingsrettslige sameie i prosessuelt lys

    avs. 205 - 228Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedAnsvarlige selskapers prosessuelle stilling

    av
    • Kristin Normann Aarum
    s. 229 - 250Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedSameie i ekteskap og samboerforhold

    av
    • Tone Sverdrup
    s. 251 - 271Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedMod en argumentativ ret

    av
    • Kirsten Ketscher
    s. 272 - 287Lesetid ca. 21 minutter
   • locked«Nytt fra Høyesterett»

    s. 288 - 300Lesetid ca. 20 minutter
  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980