Jussens Venner

Jussens Venner ble grunnlagt i 1952, og redaksjonen har hele tiden bestått av jusstudenter. Dette er et tidsskrift spesielt tilpasset jusstudentenes behov, og er hyppig referert i juridisk litteratur og på pensumlister ved landets juridiske fakulteter.

Tidsskriftet er et supplement til pensumlitteraturen og inneholder både nye framstillinger av klassiske juridiske tema, framstilling av emner som mangler rettsvitenskaplig behandling, og omtale av ny lovgivning og rettspraksis.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Tidsskriftet praktiserer fagfellevurdering av de fleste artiklene etter vurdering redaktørene imellom.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Jussens Venner | Tidsskrifter
 • 2022

  • Utgave 5-6

   • lockedStrafferettslig utilregnelighet: regelavklaring og rolleavklaring

    av
    • Linda Gröning
    • Karl Heinrik Melle
    s. 399 - 441Lesetid ca. 50 minutter
   • lockedRettsbundet forvaltning1

    avs. 442 - 475Lesetid ca. 45 minutter
   • lockedReplikk om hevd og rettsvern

    av
    • Erlend Baldersheim
    s. 476 - 485Lesetid ca. 9 minutter
  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980