Jussens Venner

Jussens Venner ble grunnlagt i 1952, og redaksjonen har hele tiden bestått av jusstudenter; for tiden én redaktør fra Universitetet i Bergen og én fra Universitetet i Oslo. Dette er et tidsskrift spesielt tilpasset jusstudentenes behov, og er hyppig referert i juridisk litteratur og på pensumlistene til de tre juridiske lærestedene.

Tidsskriftet er et supplement til pensumlitteraturen og inneholder både nye framstillinger av klassiske juridiske tema, framstilling av emner som mangler rettsvitenskaplig behandling, og omtale av ny lovgivning og rettspraksis.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Tidsskriftet praktiserer fagfellevurdering av de fleste artiklene etter vurdering redaktørene imellom.

Ansvarlige redaktører:
Anders Rønningen, masterstudent ved Universitetet i Oslo
Sverre-Mangor Innjord, masterstudent ved Universitetet i Oslo

cover
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

  • Utgave 5-6

  • Utgave 4

  • Utgave 3

   • lockedCompensatio lucri cum damno

    avs. 157 - 172Lesetid under 1 minutt
   • lockedErstatningsoppgjør etter tariffavtaler - kollektiv arbeidsrett i møte med alminnelig erstatningsrett

    av
    • Atle Sønsteli Johansen
    s. 173 - 184Lesetid ca. 16 minutter
   • lockedRegulering av eierrådigheten og eiendomsrettens yttergrenser

    av
    • Daniel Rogstad
    s. 184 - 198Lesetid under 1 minutt
   • lockedReplikk til professor dr. juris Kai Krüger: berettiget frykt i Finanger-dommen

    av
    • Erik Johnsrud
    • Tom Sørum
    s. 199 - 201Lesetid under 1 minutt
   • lockedNytt fra Høyesterett

    av
    • Redaksjonen
    s. 202 - 204Lesetid ca. 4 minutter