Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Ansvarlig redaktør: Giuditta Cordero-Moss, professor ved Universitetet i Oslo

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

  • Utgave 10

   • lockedUtdrag i sivile saker for herreds- og byrett

    av
    • Finn Grøstad
    s. 529 - 530Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedEierseksjoner

    avs. 531 - 559Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedADB: Sårbarhet, säkerhet, kriminalitet

    av
    • Hans Wranghult
    s. 560 - 568Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedPapirløse systemer i internasjonal handel–økt risiko for manipulasjon?

    av
    • Hans B. Thomsen
    s. 568 - 576Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedElektronisk betalingsformidling: Skaper det risiko for en ny form for økonomisk kriminalitet?

    av
    • Harald A. Omdal
    s. 577 - 583Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedEtter Nesset-saken: Behov for reformer i rettspsykiatrien

    av
    • Einar Kringlen
    s. 583 - 589Lesetid ca. 11 minutter
   • lockedTaushetsplikt overfor foreldre – replikk til professor Bratholm

    av
    • Geir Woxholth
    s. 590 - 593Lesetid ca. 6 minutter
  • Utgave 9

  • Utgave 8

  • Utgave 7

  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962