Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

  • Utgave 11

  • Utgave 10

  • Utgave 9

  • Utgave 8

  • Utgave 7

  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

   • lockedOm sannsynlighet, straff og erstatning

    av
    • Eivind Eftestøl
    s. 129 - 130Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedOppsigelse i arbeidsforhold fra en avtalerettslig synsvinkel

    av
    • Einar Mo
    s. 131 - 159Lesetid ca. 45 minutter
   • lockedDomfellelse etter veitrafikkloven – kjøring under påvirkning av andre rusmidler enn alkohol

    av
    • Anders Mørland
    • Asbjørg S Christophersen
    s. 160 - 169Lesetid ca. 15 minutter
   • lockedAllemannsrett: Noen perspektiver bakover og fremover

    avs. 170 - 183Lesetid ca. 20 minutter
   • lockedSkal Matteus-prinsippet fortsatt styre erstatningsretten? – Replikk til Nicolai V. Skjerdal

    av
    • Aslak Syse
    s. 183 - 184Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedDuplikk til Aslak Syse

    av
    • Nicolai V Skjerdal
    s. 185 - 185Lesetid ca. 2 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedJohs. Andenæs: Statsforfatningen i Norge. Tano Aschehoug forlag, Oslo 1998.

    av
    • Jørgen Aall
    s. 185 - 192Lesetid ca. 16 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962