Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

  • Utgave 11

  • Utgave 10

  • Utgave 9

  • Utgave 8

  • Utgave 7

  • Utgave 6

  • Utgave 5

   • lockedGenteknologi og patenter

    avs. 257 - 258Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedVoldgift – erfaringer og refleksjoner

    av
    • Sjur Brækhus
    s. 259 - 282Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedTrenger vi kriminalitetsbegrepet?

    av
    • Hedda Giertsen
    s. 283 - 298Lesetid ca. 24 minutter
   • lockedForeldreansvaret ved sabotasje av samværsretten

    avs. 299 - 312Lesetid ca. 23 minutter
   • lockedStrengere straff for tyvsforbrytelser – rettferdighet for hvem?

    avs. 313 - 316Lesetid ca. 6 minutter
   • lockedJan Einar Barbo: Kontraktsomlegging i entrepriseforhold. Universitetsforlaget, Oslo 1997, 583 s. Kr 908.

    av
    • Heikki Giverholt
    s. 317 - 318Lesetid ca. 5 minutter
  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962