Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

  • Utgave 10

  • Utgave 9

  • Utgave 7-8

  • Utgave 6

  • Utgave 4-5

  • Utgave 3

   • Leder

    lockedLovavdeling, selskapsrett og reelle hensyn

    avs. 129 - 130Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedHøyesterett frem mot sitt 200. år – rolle, oppgaver og arbeidsmåte

    avs. 131 - 142Lesetid ca. 21 minutter
   • locked«Nødvendig helsehjelp» som redskap for prioriteringer

    av
    • Marit Halvorsen
    s. 143 - 156Lesetid ca. 20 minutter
   • lockedFra inndragning av førerkort til tap av førerett

    avs. 157 - 174Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedEn rettsskandale – og rettingsarbeidet

    av
    • Pål Mitsem
    s. 175 - 185Lesetid ca. 17 minutter
   • lockedTolking av injurier i Norge og Strasbourg (EMD)

    av
    • Per Danielsen
    s. 186 - 198Lesetid ca. 20 minutter
   • lockedProduktansvar for tobakksskader

    avs. 199 - 207Lesetid ca. 14 minutter
  • Utgave 1-2

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962