Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Ansvarlig redaktør: Giuditta Cordero-Moss, professor ved Universitetet i Oslo

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

  • Utgave 10

  • Utgave 9

  • Utgave 8

  • Utgave 7

  • Utgave 6

   • Leder

    lockedNår Høyesterett søker sannheten

    av
    • Finn Grøstad
    s. 321 - 322Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedNoen folkerettslige problemstillinger i nordområdene – i fortid og nåtid

    avs. 323 - 344Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedHvem eier fisket i de hålogalandske ytre allmenninger?

    av
    • Peter Ørebech
    s. 345 - 364Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedFjordlaksformelen og forvaltningens vurderingsfrihet

    avs. 365 - 374Lesetid ca. 15 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedHenning Jakhelln og Helga Aune: Arbeidsrett.no – kommentarer til arbeidsmiljøloven / arbeidsmiljøloven 2005 - en introduksjon

    av
    • Per Kaare Nerdrum
    s. 375 - 380Lesetid ca. 8 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedSvein Magnussen: Vitnepsykologi. Pålitelighet og troverdighet i dagligliv og rettssal

    av
    • Ståle Eskeland
    s. 380 - 383Lesetid ca. 6 minutter
  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971