Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Ansvarlig redaktør: Giuditta Cordero-Moss, professor ved Universitetet i Oslo

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

  • Utgave 10

  • Utgave 9

  • Utgave 8

  • Utgave 7

   • Leder

    lockedDer ingenting er ...

    avs. 369 - 370Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedAnvendelse av utenlandsk rett i norske domstoler

    av
    • Torstein Frantzen
    s. 371 - 391Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedLappekodisillen av 1751 og dens rettslige betydning i dag

    av
    • Øyvind Ravna
    s. 392 - 406Lesetid ca. 18 minutter
   • lockedForbud mot niqab og burka i den offentlige skolen

    av
    • Julia Köhler-Olsen
    s. 407 - 422Lesetid ca. 23 minutter
   • lockedI hvilken utstrekning kan det i straffesaker og sivile saker fremlegges bevis som er fremskaffet på ulovlig eller utilbørlig måte?

    av
    • Ørnulf Øyen
    s. 423 - 438Lesetid ca. 23 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedMads Henry Andenæs: Konkurs

    av
    • Hans Fredrik Marthinussen
    s. 439 - 442Lesetid ca. 7 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedHarald Evensen og Eivind Sæveraas (red.): Konkurranseloven og EØS-konkurranseloven med kommentarer

    av
    • Tore Lunde
    s. 442 - 445Lesetid ca. 6 minutter
  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 1-2

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962