Lov og Rett

Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider.

Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske problemstillinger og reformspørsmål samt anmeldelser av juridisk litteratur.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt. Redaksjonen avgjør om en artikkel oppfyller kravene til fagfellevurdert publikasjon.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

  • Utgave 10

  • Utgave 9

  • Utgave 8

   • Leder

    lockedPolitiets behov for støtte fra Forsvaret: Lovgivning er nødvendig

    avs. 445 - 446Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedGrunnlova § 93 og læra om «lite inngripende» myndigheitsoverføring i lys av nyare konstitusjonell praksis

    av
    • Eirik Holmøyvik
    s. 447 - 471Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedDer eiendommen «går til høyeste fjell» –– om fastlegging av eiendomsgrenser oppad i fjellheimen

    av
    • Øyvind Ravna
    s. 472 - 490Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedStår det biologiske prinsipp for fall? – Det biologisk prinsipp i barnevernloven og barneloven – noen forskjeller

    av
    • Tore Hagen
    • Knut Rønbeck
    s. 491 - 499Lesetid ca. 12 minutter
   • Debatt

    lockedDuplikk til direktør Sverdrup

    av
    • Harald Benestad Anderssen
    s. 500 - 501Lesetid ca. 3 minutter
   • Debatt

    lockedDebatten om landssviksaken mot Knut Rød

    av
    • Christopher S. Harper
    s. 502 - 503Lesetid under 1 minutt
   • Bokanmeldelse

    lockedHarald Irgens-Jensen: Bedriftens hemmelighet – og rettighet? – immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett møtes

    av
    • Jens Schovsbo
    s. 503 - 506Lesetid ca. 7 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedGuttorm Jakobsen: Vann- og avløpsrett

    avs. 507 - 508Lesetid ca. 2 minutter
  • Utgave 7

  • Utgave 6

  • Utgave 5

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 1-2

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1983

 • 1982

 • 1981

 • 1980

 • 1978

 • 1976

 • 1974

 • 1972

 • 1971

 • 1970

 • 1969

 • 1968

 • 1967

 • 1966

 • 1965

 • 1964

 • 1963

 • 1962