Nordic Journal of Human Rights

Nordic Journal of Human Rights, tidligere Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter, er Nordens ledende forum for analyser, debatt og informasjon om menneskerettigheter. Det ligger på nivå 2 i Universitets- og høgskolerådets rangering av publiseringskanaler for vitenskaplige tidsskrift.

Tidsskriftet har en bred innfallsvinkel til menneskerettigheter, og publiserer analyser og kommentarer om både tidligere, nåværende og fremtidig spørsmål om menneskerettigheter. Tidsskriftet er flerfaglig og ønsker å formidle på tvers av faglige grenser. Det kom for første gang ut i 1982, og utgis av Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo i samarbeid med nordiske forskningssenter for menneskerettigheter. I 2010 fikk tidsskriftets utseende et løft med ny design av Yngve Knausgaard. I tillegg har tidsskriftet fått nye medlemmer i redaksjonsråd og redaksjonskomité, alle forskere og praktikere på toppnivå innenfor feltet.

Nordic Journal of Human Rights byttet utgiver i 2014 til Routledge. Våre kunder har derfor kun tilgang til arkivet.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

  • Utgave 4

  • Utgave 3

   • lockedHierarchy of Norms in International and Human Rights Law

    av
    • Annika Tahvanainen
    s. 191 - 205Lesetid ca. 19 minutter
   • lockedThe Sørensen and Rasmussen v. Denmark Judgment by the European Court of Human Rights: Implications for Iceland

    av
    • Elín Blöndal
    s. 206 - 217Lesetid ca. 17 minutter
   • lockedUtlendingsloven mot tvangsekteskap: Om kunnskapsgrunnlaget for menneskerettslige avveininger

    av
    • Anja Bredal
    s. 218 - 231Lesetid ca. 22 minutter
   • lockedDen britiske modellen for domstolsprøving av lovgjeving etter Human Rights Act. Eit førebilete for andre land?

    av
    • Eirik Holmøyvik
    s. 232 - 239Lesetid ca. 11 minutter
   • lockedForbud mot niqab i Oslo, med linjer til Leyla Sahin-saken

    avs. 240 - 247Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedSeyla Benhabib’s Post-Metaphysics of Human Rights and the (Un)Bearable Heaviness of Politics

    av
    • Magdalena Zolkos
    s. 248 - 255Lesetid ca. 11 minutter
   • lockedBokanmeldelser

    s. 256 - 263Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedNy litteratur

    s. 264 - 270Lesetid ca. 13 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001