Nordic Journal of Human Rights

Nordic Journal of Human Rights, tidligere Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter, er Nordens ledende forum for analyser, debatt og informasjon om menneskerettigheter. Det ligger på nivå 2 i Universitets- og høgskolerådets rangering av publiseringskanaler for vitenskaplige tidsskrift.

Tidsskriftet har en bred innfallsvinkel til menneskerettigheter, og publiserer analyser og kommentarer om både tidligere, nåværende og fremtidig spørsmål om menneskerettigheter. Tidsskriftet er flerfaglig og ønsker å formidle på tvers av faglige grenser. Det kom for første gang ut i 1982, og utgis av Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo i samarbeid med nordiske forskningssenter for menneskerettigheter. I 2010 fikk tidsskriftets utseende et løft med ny design av Yngve Knausgaard. I tillegg har tidsskriftet fått nye medlemmer i redaksjonsråd og redaksjonskomité, alle forskere og praktikere på toppnivå innenfor feltet.

Nordic Journal of Human Rights byttet utgiver i 2014 til Routledge. Våre kunder har derfor kun tilgang til arkivet.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Nordic Journal of Human Rights | Tidsskrifter
Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

Ikke inklu­dert i abonne­mentet

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på virksomhetsområdene Person, familie og arv, Prosess, eller Juridika Premium.

Ditt firmas administrator kan kontakte oss for å bestille dette.

 • 2013

  • Utgave 4

   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Fragile Democracies, Strong Human Rights Courts? Comparing European and Inter-American Cases – Special Section Introduction

    avs. 471 - 476Lesetid ca. 7 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Measuring Compliance with the Inter-American Court of Human Rights: The Ongoing Challenge of Judicial Independence in Latin America

    av
    • Cecilia M Bailliet
    s. 477 - 495Lesetid ca. 22 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Compliance with Judgments from the European Court of Human Rights: The Court’s Call for Legislative Reforms

    av
    • Kjetil Mujezinović Larsen
    s. 496 - 512Lesetid ca. 21 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    The Claude-Reyes Case of the Inter-American Court of Human Rights – Strengthening Chilean Democracy?

    av
    • Leiry Cornejo Chavez
    s. 513 - 531Lesetid ca. 19 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    The Impact of the European Court of Human Rights on Democratisation in Azerbaijan: Securing Freedom of the Press

    av
    • Ramute Remezaite
    s. 532 - 551Lesetid ca. 23 minutter
   • Bokanmeldelse
    Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Andrew Legg: The Margin of Appreciation in International Human Rights Law: Deference and Proportionality

    av
    • Marjan Ajevski
    s. 552 - 555Lesetid ca. 6 minutter
   • Bokanmeldelse
    Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Claudio Corradetti (ed.): Philosophical Dimensions of Human Rights. Some Contemporary Views

    av
    • Mihaela Mihai
    s. 556 - 558Lesetid ca. 4 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001