Plan

Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Plan er et tverrfaglig og tverrpolitisk møtested for debatt og formidling om samfunnsplanlegging, bolig- og byplan, og regional utvikling.

Tidsskriftet legger vekt på emner som berører ulike planfag som arkitektur, ingeniørkunst, samfunnsvitenskap og økonomi, presentert gjennom fagartikler, reportasjer og intervjuer som omhandler både praktisk fagutøvelse, forskning og politikk. I tillegg til aktuelle hovedemner presenteres frittstående fagartikler, debattstoff, notiser, nyheter og bokanmeldelser fra inn- og utland.

Plan retter seg mot planleggere i offentlig og privat sektor, ansatte og politikere i forvaltningen, forskere, studenter og den interesserte allmennhet.

Tidsskriftet utgis med fire nummer i året.

cover
 • 2019

  • Utgave 3

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedEn regional verden

    av
    • Ivar Winther
    s. 1 - 1Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedHistorietime

    av
    • Ivar Winther
    s. 2 - 7Lesetid ca. 16 minutter
   • lockedBefolkningsutviklingen i Ringsaker kommune

    av
    • Steinar Johansen
    • Knut Onsager
    • Rolf Barlindhaug
    s. 8 - 13Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedHvorfor skaper hensynssoner debatt? Eksempler fra Austrått

    av
    • Ragnhild Skogheim
    • Annegreth Dietze-Schirdewahn
    s. 14 - 17Lesetid ca. 8 minutter
   • lockedKommuner trenger folk

    av
    • Marianne Solbakken
    • Mona Ward Handeland
    s. 18 - 23Lesetid ca. 7 minutter
   • lockedSuksessrike distriktskommuner anno 2012 og 2018

    av
    • Lillian Hatling
    • Torbjørn Wekre
    s. 24 - 27Lesetid ca. 7 minutter
   • lockedFortetting i små steder

    av
    • Tord Bakke
    s. 28 - 33Lesetid ca. 6 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedEndeleg kom Stein Rokkan-biografien

    av
    • Nils Aarsæther
    s. 34 - 35Lesetid ca. 6 minutter
   • lockedUt i vår næringshage

    av
    • Ando Woltmann
    s. 36 - 37Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedPlussordene

    av
    • Ando Woltmann
    s. 38 - 39Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedHvorfor er støyen rundt bompenger i Bergen så høy?

    av
    • Hans-Jacob Roald
    s. 40 - 47Lesetid ca. 12 minutter
   • lockedLandskapskartlegging, systemtenkning og faglig dømmekraft

    av
    • Marius Fiskevold
    s. 48 - 51Lesetid ca. 8 minutter
   • lockedEvaluering av utviklingsprogrammet for byregioner

    av
    • Einar Leknes
    • Knut Onsager
    s. 52 - 55Lesetid ca. 8 minutter
   • lockedKan vi gjenvinne balansen?Plan 3/2019: Fisken og kysten

    av
    • Nils Aarsæther
    s. 56 - 56Lesetid ca. 3 minutter
  • Utgave 1

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002