Plan

Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Plan er et tverrfaglig og tverrpolitisk møtested for debatt og formidling om samfunnsplanlegging, bolig- og byplan, og regional utvikling.

Tidsskriftet legger vekt på emner som berører ulike planfag som arkitektur, ingeniørkunst, samfunnsvitenskap og økonomi, presentert gjennom fagartikler, reportasjer og intervjuer som omhandler både praktisk fagutøvelse, forskning og politikk. I tillegg til aktuelle hovedemner presenteres frittstående fagartikler, debattstoff, notiser, nyheter og bokanmeldelser fra inn- og utland.

Plan retter seg mot planleggere i offentlig og privat sektor, ansatte og politikere i forvaltningen, forskere, studenter og den interesserte allmennhet.

Tidsskriftet utgis med fire nummer i året.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

  • Utgave 2

   • lockedKlipp håret og få deg en jobb

    s. 1 - 1Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedÅ være ung er … ganske ok?

    av
    • Ando Woltmann
    s. 2 - 5Lesetid ca. 8 minutter
   • lockedVi vet for lite om distriktsungdom

    av
    • Anne Irene Myhr
    • Ann Opheim Jørgensen
    s. 6 - 13Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedUng medvirkning i planlegging – fra A til Å

    av
    • Sara Berge Lorenzen
    • Aina Landsverk Hagen
    • Astri M. Dalseide
    • Bengt Andersen
    s. 14 - 21Lesetid ca. 16 minutter
   • lockedEr det plass til dem?

    av
    • Anne-Karine Halvorsen Thorén
    • Emma Charlott A. Nordbø
    s. 22 - 29Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedFor en forskjell sommeren og ungdommen gjør

    av
    • Sverre Bjerkeset
    s. 30 - 33Lesetid ca. 9 minutter
   • lockedHvordan sikrer vi reell ungdomsmedvirkning?

    av
    • Hilde Rognlien
    • Solveig Gjørv Røraas
    s. 34 - 35Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedForskning om fysisk planlegging for barn og unge gjennom 50 år

    av
    • Marika Kolbenstvedt
    s. 36 - 41Lesetid ca. 8 minutter
   • lockedBarn og unges medvirkning bidrar til livskraftige lokalsamfunn

    av
    • Ann Opheim Jørgensen
    s. 42 - 45Lesetid ca. 8 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedHelga Feiring: Delt omsorg

    av
    • Alf Jørgen Schnell
    s. 46 - 47Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedTøyenløftet og småbarnsfamiliene som forsvinner

    av
    • Alf Jørgen Schnell
    s. 48 - 49Lesetid ca. 5 minutter
   • locked– Det unike er at Ungdomsrådet har tatt arbeidet sitt på alvor

    av
    • Av Alf Jørgen Schnell
    s. 50 - 51Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedDigital varehandel og mobilitetsendringer

    av
    • Vibeke Nenseth
    • Bjørn Klimek
    • Hege Herheim
    • Toril Presttun
    s. 52 - 55Lesetid ca. 8 minutter
   • lockedTil ungdommen

    av
    • Nils Aarsæther
    s. 56 - 56Lesetid ca. 3 minutter
  • Utgave 1

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002