Plan

Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Plan er et tverrfaglig og tverrpolitisk møtested for debatt og formidling om samfunnsplanlegging, bolig- og byplan, og regional utvikling.

Tidsskriftet legger vekt på emner som berører ulike planfag som arkitektur, ingeniørkunst, samfunnsvitenskap og økonomi, presentert gjennom fagartikler, reportasjer og intervjuer som omhandler både praktisk fagutøvelse, forskning og politikk. I tillegg til aktuelle hovedemner presenteres frittstående fagartikler, debattstoff, notiser, nyheter og bokanmeldelser fra inn- og utland.

Plan retter seg mot planleggere i offentlig og privat sektor, ansatte og politikere i forvaltningen, forskere, studenter og den interesserte allmennhet.

Tidsskriftet utgis med fire nummer i året.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Plan | Tidsskrifter
Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

Ikke inklu­dert i abonne­mentet

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på virksomhetsområdene Eiendom, Offentlig styring, forvaltning og anskaffelser, eller Juridika Premium.

Ditt firmas administrator kan kontakte oss for å bestille dette.

 • 2024

  • Utgave 1

   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Den kronglete byen

    s. 1 - 1Lesetid ca. 2 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    – Drammen er fortsatt i en 2.0-versjon

    av
    • Magne Pettersen
    s. 2 - 5Lesetid ca. 6 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Gentrifisering pågår

    av
    • Thomas Cook
    s. 6 - 13Lesetid ca. 17 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Nabolagseffekter:

    av
    • Magne Pettersen
    s. 14 - 19Lesetid ca. 11 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Husleielovutvalgets første rapport:

    av
    • Jardar Sørvoll
    s. 20 - 23Lesetid ca. 7 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Hvordan planlegge for fremtiden uten å bygge?

    av
    • Sondre Sommerfelt
    s. 24 - 31Lesetid ca. 14 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Buenos Aires con amor

    av
    • Sverre Bjerkeset
    s. 32 - 41Lesetid ca. 19 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Hemmelig vekst

    av
    • Magne Pettersen
    s. 42 - 44Lesetid ca. 7 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Manglende deltakelse, aksept og rettferdighet i norsk vindkraftutvikling

    av
    • Mikaela Vasstrøm
    • Laura Tolnov Clausen
    • Kjell Overvåg
    s. 46 - 55Lesetid ca. 20 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    En fast og føyelig følgesvenn

    av
    • Vigleik Winje
    s. 56 - 56Lesetid ca. 2 minutter
 • 2023

 • 2022

 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002