Plan

Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Plan er et tverrfaglig og tverrpolitisk møtested for debatt og formidling om samfunnsplanlegging, bolig- og byplan, og regional utvikling.

Tidsskriftet legger vekt på emner som berører ulike planfag som arkitektur, ingeniørkunst, samfunnsvitenskap og økonomi, presentert gjennom fagartikler, reportasjer og intervjuer som omhandler både praktisk fagutøvelse, forskning og politikk. I tillegg til aktuelle hovedemner presenteres frittstående fagartikler, debattstoff, notiser, nyheter og bokanmeldelser fra inn- og utland.

Plan retter seg mot planleggere i offentlig og privat sektor, ansatte og politikere i forvaltningen, forskere, studenter og den interesserte allmennhet.

Tidsskriftet utgis med fire nummer i året.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Plan | Tidsskrifter
 • 2020

  • Utgave 3

   • lockedLusent på leiemarkedet

    s. 1 - 1Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedNår det blir mer lønnsomt å sove enn å jobbe

    av
    • Svein Egil Hatlevik
    s. 2 - 11Lesetid ca. 18 minutter
   • lockedSnipp, snapp, snute – sola er ute

    av
    • Lene Schmidt
    s. 12 - 19Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedTredje boligsektor – hvor blir den av?

    av
    • Arild Eriksen
    s. 20 - 27Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedLiten interesse for å gjøre hjemmet til fremtidens arbeidsplass

    av
    • Svein Egil Hatlevik
    s. 28 - 29Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedBokvalitet, innovasjon og fellesskap i det norske boligmarkedet

    av
    • Gyda Spurkland
    s. 30 - 37Lesetid ca. 13 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedNår boligsak er hovedsak

    av
    • Alf Jørgen Schnell
    s. 38 - 43Lesetid ca. 9 minutter
   • lockedFra boligokkupasjon til boligbyggelag

    av
    • Alf Jørgen Schnell
    s. 44 - 45Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedFertile boligpriser

    av
    • Alf Jørgen Schnell
    s. 46 - 47Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedHvordan undersøke muligheten for økt sykling? Casestudier av Sauda og Modum

    av
    • Oddrun Helen Hagen
    • Maja Karoline Rynning
    s. 48 - 55Lesetid ca. 9 minutter
   • lockedBustaden og byøkonomiens elendigheit

    av
    • Nils Aarsæther
    s. 56 - 56Lesetid ca. 3 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002