Plan

Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Plan er et tverrfaglig og tverrpolitisk møtested for debatt og formidling om samfunnsplanlegging, bolig- og byplan, og regional utvikling.

Tidsskriftet legger vekt på emner som berører ulike planfag som arkitektur, ingeniørkunst, samfunnsvitenskap og økonomi, presentert gjennom fagartikler, reportasjer og intervjuer som omhandler både praktisk fagutøvelse, forskning og politikk. I tillegg til aktuelle hovedemner presenteres frittstående fagartikler, debattstoff, notiser, nyheter og bokanmeldelser fra inn- og utland.

Plan retter seg mot planleggere i offentlig og privat sektor, ansatte og politikere i forvaltningen, forskere, studenter og den interesserte allmennhet.

Tidsskriftet utgis med fire nummer i året.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Plan | Tidsskrifter
 • 2021

  • Utgave 4

   • Leder

    lockedHensyn mot hensyn

    Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedDet går lovlig fort i klimajussen

    av
    • Svein Egil Hatlevik
    s. 2 - 7Lesetid ca. 9 minutter
   • lockedPlan- og bygningsloven, vår viktigste klima- og miljølov?

    avs. 8 - 15Lesetid ca. 12 minutter
   • lockedKystkulturens håndbårne naturkunnskap

    av
    • Alf Jørgen Schnell
    s. 16 - 19Lesetid ca. 9 minutter
   • lockedVår Herres klinkekule

    av
    • Alf Jørgen Schnell
    s. 20 - 25Lesetid ca. 12 minutter
   • locked– En grunnleggende mangel på erkjennelse av hva som må til for å løse klimakrisa

    av
    • Svein Egil Hatlevik
    s. 26 - 29Lesetid ca. 6 minutter
   • lockedPå naturens side

    av
    • Alf Jørgen Schnell
    s. 30 - 31Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedPå gjengrodde stier

    av
    • Alf Jørgen Schnell
    s. 32 - 33Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedGrønn infrastruktur

    av
    • Alf Jørgen Schnell
    s. 34 - 35Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedRealistisk planlegging — løypemelding fra et kvalifiseringsprosjekt

    av
    • Aksel Hagen
    • Ulla Higdem
    • Kjell Overvåg
    s. 36 - 39Lesetid ca. 7 minutter
   • lockedByromsbruk – en utførlig klassifikasjon

    av
    • Sverre Bjerkeset
    • Jonny Aspen
    s. 40 - 47Lesetid ca. 15 minutter
   • lockedKroppslig og sosial stedstilhørighet. Bygdegutters forankring og framtidsperspektiver

    av
    • Christian Nepstad
    • Ove Skarpenes
    s. 48 - 55Lesetid ca. 16 minutter
   • lockedDen tause våren, kunnskap — og kva vi kan gjere

    av
    • Nils Aarsæther
    Lesetid ca. 3 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002