Plan

Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Plan er et tverrfaglig og tverrpolitisk møtested for debatt og formidling om samfunnsplanlegging, bolig- og byplan, og regional utvikling.

Tidsskriftet legger vekt på emner som berører ulike planfag som arkitektur, ingeniørkunst, samfunnsvitenskap og økonomi, presentert gjennom fagartikler, reportasjer og intervjuer som omhandler både praktisk fagutøvelse, forskning og politikk. I tillegg til aktuelle hovedemner presenteres frittstående fagartikler, debattstoff, notiser, nyheter og bokanmeldelser fra inn- og utland.

Plan retter seg mot planleggere i offentlig og privat sektor, ansatte og politikere i forvaltningen, forskere, studenter og den interesserte allmennhet.

Tidsskriftet utgis med fire nummer i året.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Plan | Tidsskrifter
 • 2022

  • Utgave 3

   • lockedNabolagseffekten

    av
    • Alf Jørgen Schnell
    s. 2 - 5Lesetid ca. 7 minutter
   • lockedHvordan sikre sosial infrastruktur i nabolaget?

    av
    • Mette Øinæs Habberstad
    • Gro Sandkjær Hanssen
    s. 6 - 15Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedDe samskapte distriktsbyene

    av
    • Arild Eriksen
    s. 16 - 23Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedNærmiljøet i en digital verden

    av
    • Parul Khandelwal
    • Magnus Knutsen Bjørke
    s. 24 - 31Lesetid ca. 12 minutter
   • locked– Klart det er liv mellom husene i drabantbyene også!

    av
    • Alf Jørgen Schnell
    s. 32 - 35Lesetid ca. 7 minutter
   • lockedOm sosial blanding som nabolagsutvikling

    av
    • Sebastian Guha Skjulhaug
    s. 36 - 39Lesetid ca. 7 minutter
   • lockedModeller for fellesskap

    av
    • Thomas Cook
    • Anne Sæther Lislevand
    s. 40 - 49Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedRetten til nabolaget i praksis

    av
    • Alf Jørgen Schnell
    s. 50 - 51Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedI møte med hverandre i krisen

    av
    • Alf Jørgen Schnell
    s. 52 - 53Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedMed skjønn og skjønnhetsparagrafen

    av
    • Alf Jørgen Schnell
    s. 54 - 55Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedOppdrag nabolag – hvorfor det?

    av
    • Christian Pagh
    Lesetid ca. 3 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002