Plan

Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Plan er et tverrfaglig og tverrpolitisk møtested for debatt og formidling om samfunnsplanlegging, bolig- og byplan, og regional utvikling.

Tidsskriftet legger vekt på emner som berører ulike planfag som arkitektur, ingeniørkunst, samfunnsvitenskap og økonomi, presentert gjennom fagartikler, reportasjer og intervjuer som omhandler både praktisk fagutøvelse, forskning og politikk. I tillegg til aktuelle hovedemner presenteres frittstående fagartikler, debattstoff, notiser, nyheter og bokanmeldelser fra inn- og utland.

Plan retter seg mot planleggere i offentlig og privat sektor, ansatte og politikere i forvaltningen, forskere, studenter og den interesserte allmennhet.

Tidsskriftet utgis med fire nummer i året.

Ansvarlig redaktør: Ivar Winther

cover
 • 2019

  • Utgave 4

   • Leder

    lockedMor Norges trygge hånd

    av
    • Ivar Winther
    s. 1 - 1Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedNødvendige fritidsklubber

    av
    • Ivar Winther
    s. 2 - 5Lesetid ca. 9 minutter
   • lockedEr norske kommuner klare for en farligere fremtid?

    av
    • Jan Ketil Rød
    • Tomasz Opach
    • Sabrina Scherzer
    • Gunhild Setten
    s. 6 - 11Lesetid ca. 11 minutter
   • lockedKlimatilpasningsarbeidet i småkommuner

    av
    • Tone Rusdal
    s. 12 - 17Lesetid ca. 11 minutter
   • lockedNår kunstig intelligens (AI) skal planlegge den smart og trygge byen

    av
    • Mariann Dellnes
    • Jack Fischer Eriksen
    s. 18 - 23Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedHvor mye tåler samfunnets bærebjelker?

    av
    • Knut Øien
    • Anita Øren
    s. 24 - 29Lesetid ca. 11 minutter
   • lockedNaturlig sikring understøtter byens liv og demokratiske verdier

    av
    • Stine Ilum
    • Louise Fiil Hansen
    s. 30 - 35Lesetid ca. 9 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedDen gylne time

    av
    • Ando Woltmann
    s. 36 - 37Lesetid ca. 6 minutter
   • lockedPoliti og arkitekter

    av
    • Ando Woltmann
    s. 38 - 39Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedMannen i Kåfjord

    av
    • Alf Jørgen Schnell
    s. 40 - 41Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedRegional omstilling

    av
    • Ulf Johansen
    • Arne Stokka
    • Johannes Skaar
    s. 42 - 47Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedFor få planleggere

    av
    • Marius Grønning
    s. 48 - 51Lesetid ca. 7 minutter
   • lockedDigitalisering av regionalt næringsliv

    av
    • Emelie Langemyr Eriksen
    • Arne Isaksen
    s. 52 - 55Lesetid ca. 8 minutter
   • lockedPlanlegging for risikosamfunnet

    av
    • Nils Aarsæther
    s. 56 - 56Lesetid ca. 3 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002