Plan

Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Plan er et tverrfaglig og tverrpolitisk møtested for debatt og formidling om samfunnsplanlegging, bolig- og byplan, og regional utvikling.

Tidsskriftet legger vekt på emner som berører ulike planfag som arkitektur, ingeniørkunst, samfunnsvitenskap og økonomi, presentert gjennom fagartikler, reportasjer og intervjuer som omhandler både praktisk fagutøvelse, forskning og politikk. I tillegg til aktuelle hovedemner presenteres frittstående fagartikler, debattstoff, notiser, nyheter og bokanmeldelser fra inn- og utland.

Plan retter seg mot planleggere i offentlig og privat sektor, ansatte og politikere i forvaltningen, forskere, studenter og den interesserte allmennhet.

Tidsskriftet utgis med fire nummer i året.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Plan | Tidsskrifter
Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

Ikke inklu­dert i abonne­mentet

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på virksomhetsområdene Eiendom, Offentlig styring, forvaltning og anskaffelser, eller Juridika Premium.

Ditt firmas administrator kan kontakte oss for å bestille dette.

 • 2023

  • Utgave 4

   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Fra forhandling til forvaltning

    av
    • Svein Egil Hatlevik
    s. 2 - 7Lesetid ca. 10 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Offentlig innhøsting av planskapte verdier

    av
    • Berit Irene Nordahl
    s. 8 - 17Lesetid ca. 16 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Lokal klimapolitikk:

    av
    • Grete Kvinnesland
    • Gro Sandkjær Hanssen
    s. 18 - 25Lesetid ca. 15 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    – Vi er nødt til å samarbeide

    av
    • Einar Aarvig
    s. 26 - 27Lesetid ca. 5 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Fordeling, ja vel, men hvordan?

    av
    • Svein Egil Hatlevik
    s. 28 - 29Lesetid ca. 4 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Felleskapets steder

    av
    • Einar Aarvig
    s. 30 - 31Lesetid ca. 5 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Kontinuitet i samfunnsplanlegging

    av
    • Inga Marie Skavhaug
    • Marianne Solbakken
    s. 32 - 37Lesetid ca. 12 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Bærekraftig og bruksretta besøksforvaltning – erfaringer fra kommunal planlegging i Nordland

    av
    • Knut Bjørn Stokke
    • Hanne Lykkja
    • Ann-Heidi Hansen
    • Jan Vidar Haukeland
    • Inger-Lise Saglie
    • Morten Clemetsen
    s. 38 - 47Lesetid ca. 13 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Vestland – eit lite (og avgjerande?) stykke Noreg

    av
    • Heidi Bergsli
    • Knut Onsager
    • Aase Kristine Lundberg
    • Jan Dietz
    • Lars Monkerud
    s. 48 - 55Lesetid ca. 13 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Mangedoblede verdier

    av
    • Tord Bakke
    s. 56 - 56Lesetid ca. 3 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2022

 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002