Plan

Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Plan er et tverrfaglig og tverrpolitisk møtested for debatt og formidling om samfunnsplanlegging, bolig- og byplan, og regional utvikling.

Tidsskriftet legger vekt på emner som berører ulike planfag som arkitektur, ingeniørkunst, samfunnsvitenskap og økonomi, presentert gjennom fagartikler, reportasjer og intervjuer som omhandler både praktisk fagutøvelse, forskning og politikk. I tillegg til aktuelle hovedemner presenteres frittstående fagartikler, debattstoff, notiser, nyheter og bokanmeldelser fra inn- og utland.

Plan retter seg mot planleggere i offentlig og privat sektor, ansatte og politikere i forvaltningen, forskere, studenter og den interesserte allmennhet.

Tidsskriftet utgis med fire nummer i året.

Ansvarlig redaktør

Ivar Winther

Redaksjonsråd

Anniken Førde, ISV, UiT, Norges Arktiske universitet, Tromsø

Erik Sveistrup, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Even Smith Wergeland, Arkitektur- og designhøyskolen, Oslo

Hans Henrik Bull, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Gro Sandkjær Hanssen, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, OsloMet

Tord Bakke, 3RW arkitekter, Bergen / leder BOBY -- Norsk bolig- og byplanforening

Kontakt

Plan, c/o Universitetsforlaget AS, Postbox 508 Sentrum, NO-0105 Oslo

E-post: ivarwinther@plantidsskrift.no

Nettside: plantidsskrift.no

cover
 • 2020

  • Utgave 1

   • Leder

    lockedHvem er vi?

    av
    • Ivar Winther
    s. 1 - 1Lesetid ca. 3 minutter
   • lockedPlan, kommunikasjon, medvirkning

    av
    • Ando Woltmann
    s. 2 - 5Lesetid ca. 8 minutter
   • lockedHvor har det blitt av arealplanlegginga?

    av
    • Terje Skjeggedal
    • Yngve Frøyen
    • Tor Medalen
    s. 6 - 13Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedEnkeltspor og dobbeltspor i planfeltet

    av
    • Nils Aarsæther
    • Gro Sandkjær Hanssen
    • Hege Hofstad
    s. 14 - 17Lesetid ca. 9 minutter
   • lockedFor få planleggere – eller for snever forståelse av hvem planleggerne er?

    av
    • Tord Bakke
    s. 18 - 19Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedHvor er historien til byplanleggingsprofesjonen?

    av
    • Frida Sandbæk
    • Ådne Basma Djønne
    s. 20 - 25Lesetid ca. 9 minutter
   • lockedFra frivillighet til profesjon

    av
    • Erling Annaniassen
    • Anne-Kristine Kronborg
    s. 26 - 29Lesetid ca. 6 minutter
   • lockedBehovet for et populærvitenskapelig tidsskrift for planfaget

    av
    • Terje Wanvik
    s. 30 - 31Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedHvorfor Habitat Norge ble til og fortsatt (over)lever

    av
    • Erik Berg
    s. 32 - 37Lesetid ca. 11 minutter
   • lockedDet som skjer, det skjer

    av
    • Svein Egil Hatlevik
    s. 38 - 43Lesetid ca. 11 minutter
   • lockedFinske tilstander

    av
    • Alf Jørgen Schnell
    s. 44 - 45Lesetid ca. 6 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedBysamfunn

    av
    • Alf Jørgen Schnell
    s. 46 - 47Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedDa en tohodet skapning møtte kjempen OBOS ved forhandlingsbordet

    av
    • Alf Jørgen Schnell
    s. 48 - 49Lesetid ca. 6 minutter
   • lockedKunstsiloen som ingen kunne målbinde

    av
    • Sunniva Rognmo Thakre
    • Jørn Cruickshank
    s. 50 - 55Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedPlanutdanning 2020: mangfald, fokus og forenkling

    av
    • Nils Aarsæther
    s. 56 - 56Lesetid ca. 3 minutter
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002