Praktisk økonomi & finans

Praktisk økonomi & finans har som formål å formidle forskning og den gode og innovative praksis innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet.

Hovedvekten av artiklene er fra fagområdene finans, økonomistyring, regnskap, revisjon og skatt, men tidsskriftet publiserer også artikler innen samfunnsøkonomi, juss, strategi og ledelse. Det legges vekt på formidling av stoffet på en slik måte at det vekker interesse og gir ny innsikt både hos akademikere og praktikere.

Forfatterne er spesialister innenfor sine fagområder, enten som praktikere eller som ansatte i akademia. Artiklene tar sikte på å gi leserne en grundig og praktisk belysning av det tema som tas opp til behandling.

Tidsskriftet praktiserer «enkelt blind» fagfellevurdering på forskningsartikler, hvor forfatterens identitet er kjent for fagfellen, men ikke vice versa. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Forfatteren må selv be om fagfellevurdering ved innsendelse av manuskript.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige).

Ansvarlig redaktør

Inger Johanne Pettersen, professor, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktører

Ragnhild Kvålshaugen, professor, Handelshøyskolen BI

John Chr. Langli, professor, Handelshøyskolen BI

Lars Inge Pettersen, partner, KPMG

Finn Espen Sellæg, partner, EY

Gry Skorpen, finanssjef, Ferd AS

Frode Sættem, professor, NHH - Norges Handelshøyskole

Redaksjonssekretær

Marit Rokkones

Kontakt

E-post: marit.rokkones@gmail.com

Bøker for anmeldelse: Inger Johanne Pettersen, NTNU, 7491 Trondheim, Norge

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedLeder

    av
    • Ragnhild Kvålshaugen
    s. 155 - 155Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedKultursektoren og kreativ næring i norsk økonomi

    av
    • Anne-Britt Gran
    s. 156 - 171Lesetid ca. 18 minutter
   • lockedKonsekvenser av målstyring i kunsten

    av
    • Sigrid Røyseng
    • Grete Wennes
    • Donatella De Paoli
    s. 172 - 188Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedKultur som økonomisk aktør – kunstnerisk forræderi, hobbygreier eller kreativt ensemble?

    av
    • Torild Alise W. Oddane
    s. 189 - 202Lesetid ca. 16 minutter
   • lockedDet smale mangfoldet: kinomarkedet etter digitaliseringen

    av
    • Terje Gaustad
    s. 203 - 219Lesetid ca. 20 minutter
   • lockedKreativitet og styring

    av
    • Per Ståle Knardal
    s. 220 - 232Lesetid ca. 15 minutter
   • lockedForskning for morgendagens reiseliv

    av
    • Peter Fredman
    • Jan Vidar Haukeland
    s. 233 - 236Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedInternasjonale arrangementer – ingen automatisk gullgruve for vertsbyene

    av
    • Jon Martin Denstadli
    • Harry Arne Solberg
    s. 237 - 253Lesetid ca. 22 minutter
   • lockedAdvarsel: Risiko for ufaglært ledelse

    av
    • Grete Wennes
    s. 254 - 264Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedUnntak fra arbeidstidsreglene for ledende eller særlig uavhengig stilling

    avs. 265 - 276Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedLånefinansierte oppkjøp i Norge

    av
    • Carsten Bienz
    s. 277 - 294Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedForbud mot skyggerating kan begrense kapitaltilgangen for norske selskaper

    av
    • Kristoffer Sønnervik
    s. 295 - 302Lesetid ca. 9 minutter
   • lockedValutarisiko ved M&A

    av
    • Ole Håkon Eek-Nielsen
    • Rune Vist
    s. 303 - 311Lesetid ca. 9 minutter
  • Utgave 1

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002